Visual Basic’da Döngülerin Farklı Kullanım Örnekleri

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Visual Basic programlama dilinde döngüler kullanılarak kodlama işlemleri daha kolay hale getirilebilir. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılan bir kod yapısıdır. Bu makalemizde Visual Basic programlama dilinde kullanılan döngülerin farklı kullanım örnekleri hakkında bilgi vereceğiz.

For Döngüsü

Visual Basic programlama dilinde kullanılan For döngüsü, belirli bir dizi işlemi belirli bir sayıda veya sayısız defa tekrarlamak için kullanılır. For döngüsü, bir sayaç değişkeni kullanarak çalışır ve her adımda sayaç değişkeni bir artırma veya azaltma işlemi yapar.

For döngüsü genellikle şu şekilde kullanılır:

 • Bir sayaç değişkeni oluşturulur ve başlangıç değeri atanır.
 • Döngü koşulu belirtilir, genellikle sayaç değişkeninin maksimum değeri veya bir değere kadar olan sayıları içerir.
 • Her döngü adımında yapılacak işlemler belirtilir. Bu işlemler, genellikle sayaç değişkeninin artırma veya azaltma işlemleri içerir.

Bir For döngüsü örneği aşağıdaki gibi görünebilir:

For i = 1 To 10  Console.WriteLine(i)Next i

Bu örnekte, “i” adında bir sayaç değişkeni oluşturduk ve değeri 1 olarak atandı. Döngü koşulu olarak “To 10” ifadesini kullanarak, döngünün 1’den 10’a kadar sayacak bir işlem yapmasını belirttik. Her adımda, Console.WriteLine() yöntemi kullanarak “i” değerinin yazdırılmasını sağladık. “Next i” ifadesi ise döngünün sonuna gelindiğini belirtir.

For döngüsü, tekrar eden işlemleri otomatikleştirmek ve kod yazımını daha da basitleştirmek için oldukça yararlı bir araçtır.

Do While Döngüsü

Do While döngüsü, belirli bir işlemi koşul sağlandığı sürece sürekli olarak tekrarlayan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapısı, öncelikle bir koşul belirleyerek başlar ve koşul doğru olduğu sürece içerideki kod blokları çalıştırılır. Koşul sağlanmadığı zaman döngü sona erer ve program devam eder. Do While döngüsü, birçok durumda kullanışlıdır ve programcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir döngü yapısıdır.

Do While döngüsü, Visual Basic programlama dilinde, Do While koşulu True olduğu sürece bir kod bloğunu tekrarlayan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapısında, Do While ifadesinden sonra koşul ifadesi yazılır ve ardından yapılacak işlemler yazılır. Koşul True olduğu sürece işlemler tekrar edilir.

Örnek olarak, bir dizi içindeki elemanları yazdıracak bir program düşünelim. Aşağıdaki kod parçası, bir dizi içindeki elemanları Do While döngüsü kullanarak yazdıracaktır:

MAKALE
C# Dilinde Temel Veri Tipleri ve Kullanımları

Dim myArray(5) As IntegermyArray = {1, 5, 7, 10, 12}Dim i As Integer = 0Do While i < 5  Console.WriteLine(myArray(i))  i += 1Loop

Bu kod parçası, myArray adlı bir dizi tanımlıyor ve 5 eleman içeriyor. Sonrasında, bir sayacı tanımlıyor ve koşul True olduğu sürece dizideki elemanları yazdırarak döngüyü tekrar ediyor.

Do While döngüsü, özellikle kullanıcı tarafından sağlanan koşulları kullanarak tekrarlanan işlemler için uygundur. Kullanıcının belirli bir koşulu sağladığı sürece döngüyü tekrar ettirerek, belirli bir algoritma yanıtı elde etmek mümkündür.

Do Until Döngüsü

Do Until döngüsü, Visual Basic programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir döngü çeşididir. Do While döngüsüne benzer fakat çalışma prensibi tamamen tersidir. Bu döngüde, belirtilen koşul yanlış olduğu sürece, döngü bloğu tekrarlanır.

Örneğin, Do Until döngüsü kullanarak bir program içerisinde "x" değeri 10'a ulaşana kadar sayıların yazdırılması gibi bir işlem gerçekleştirilebilir. Bu durumda, döngü bloğu içerisinde x değişkeni sürekli artırılır ve Do Until döngüsü, x 10'a ulaşana kadar tekrar eder.

Ayrıca, Do Until döngüsü içerisinde kullanılabilecek farklı türde ifadeler de bulunur. Örneğin, mantıksal ifadeler veya sayısal karşılaştırmalar gibi koşullar Do Until döngüsünde kullanılabilir.

While Wend Döngüsü

While Wend döngüsü, Visual Basic programlama dilinde kullanılan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapısı öncelikle bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder ve şart sağlanana kadar döngü sürekli olarak çalışmaya devam eder. Bu döngü yapısı aynı zamanda While döngüsüne benzer, ancak While Wend döngüsü sonlandırılırken Wend kelimesi kullanılır.

While Wend döngüsü, tekrarlı bir işlemi yaparken farklı bir sayı veya değer alması gereken değişkenlerin değişimini takip etmek için kullanılabilir. Bu döngü yapısı, bir işlem tamamlanana kadar tekrar tekrar çalışır ve sonlandırılıyor düzenlenir. Örneğin, bir kitap satış sitesi üzerinde çalışıyorsanız, While Wend döngüsü kullanarak popüler kitapların satışını takip edebilirsiniz.

Bu döngü yapısının bir diğer avantajı, kodunuzda hata yapmanıza neden olabilecek sonsuz döngülere karşı koruma sağlamasıdır. While Wend döngüsü, bir şartın belirlenmesini ve sonlandırılacak yerin belirtilmesini sağlar, bu da döngüden kaynaklanan potansiyel sorunları önler.

Özetle, While Wend döngüsü Visual Basic programlama dilinde sıkça kullanılan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapısı, tekrarlı işlemleri tamamlamak ve değişkenlerin değer değişimlerini takip etmek için kullanılabilir. Ayrıca, hata yaparak sonsuz döngülere neden olma riski olmadan kodunuzu kontrol altında tutmanızı sağlar.

MAKALE
Okulda veya İş yerinde Java Dili İçin İlk Adımınızı Atın!

Do Loop Until Döngüsü

Do Loop Until döngüsü, şart sağlandığı ana kadar döngüyü çalıştıran bir döngü türüdür. Bu döngü türünde, döngü bloğu en az bir kez çalıştırılır ve şartın sağlanması durumunda çalışması durdurulur. Şart sağlanmazsa sonsuz döngüye girme riski vardır.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, kullanıcının 'exit' kelimesini girene kadar kullanıcıdan metin alır:

 Dim metin As String Do  metin = InputBox("Bir metin girin:") Loop Until metin = "exit"

Bu kod bloğu, kullanıcının 'exit' kelimesini girmesi durumunda döngüyü durdurur ve programdan çıkar. Bu döngü türü, bir işlem tamamlanana kadar çalıştırılması gereken durumlarda kullanışlıdır.

For Each Döngüsü

For Each döngüsü, Visual Basic programlama dilinde çoklu öğeleri işlemek için kullanılır. Bu döngü, belirli bir koleksiyondaki tüm öğeleri tek tek işleyerek döngü işlemini tamamlar. Kullanımı son derece basittir, çünkü döngü için bir sayaç kullanmanıza gerek yoktur ve koleksiyondaki her öğe için işlemler yapmanız için doğru yapılandırılmış bir döngüye ihtiyacınız vardır.

For Each döngüsünün örnekleri, bir dizi gibi çoklu öğe içeren verileri işlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir müşteri veritabanında tüm müşterilerin adını döndürmek gibi verileri tek tek almak için kullanılabilir. Bu döngü ayrıca, belirli bir türdeki tüm nesneleri toplaması ve bunları başka bir yerde kullanması için de kullanılır.

Ayrıca, döngülerin her bir turunda yalnızca bir öğeyi işlediğinden, performans açısından çok iyidirler. Bu, çok sayıda öğenin olduğu verileri işlerken, For Each döngüleri diğer döngülere göre çok daha hızlı bir şekilde işlem yaparlar.

Sonuç olarak, Visual Basic programlama dilinde For Each döngüsü, çoklu öğelerin işlenmesi için son derece yararlıdır. Bu döngü, her döngü turunda yalnızca bir öğeyi işlediğinden, performans açısından daha hızlıdır ve koleksiyondaki tüm öğeleri işlemek için sayaç kullanmanıza gerek yoktur.

Nested For Döngüsü

Nested For döngüsü, Visual Basic programlama dilinde birden fazla koşulu karşıladığı durumda kullanılan bir döngüdür. Bu döngü aynı zamanda iç içe döngüler olarak da bilinir. Bu döngü sayesinde, bir dizi içindeki öğeleri teker teker kontrol ederek, aradığınız şartları sağlayan öğeleri bulabilirsiniz.

MAKALE
ASP.Net Eğitimleri İçin Nereden Başlamalı?

Örneğin, bir matris içindeki öğeleri kontrol etmek istediğinizde, nested for döngüsü kullanmanız gerekebilir. Bu döngü, herhangi bir dizi, matris veya koleksiyon içinde birden fazla boyutta gezinmenize olanak tanır.

Aşağıdaki örnekte, 2 boyutlu bir matriste her öğeyi yazdırmak için nested for döngüsü kullanılmıştır:

Dim matrix(5, 5) As Integer

For i As Integer = 0 To 5 For j As Integer = 0 To 5 Console.Write(matrix(i, j)) Next Console.WriteLine()Next

Yukarıdaki örnekte, matrisin her öğesi yazdırılırken, her sıra sonuna geldiğinde bir sonraki satıra geçmek için bir WriteLine() metodu kullanılır.

Nested For döngüsü, birden fazla boyutlu matrislerde veya koleksiyonlarda gezinmek için çok kullanışlıdır. Ancak, bu döngü tipi kullanımı gereksiz olduğunda aşırı kullanıldığında programınızın performansını etkileyebilir.

Nested While Döngüsü

Nested While Döngüsü, iç içe geçmiş iki While döngüsü ile çalışır ve her bir While döngüsü belirli bir koşulu kontrol eder. Dıştaki While döngüsü, belirli bir koşul sağlanana kadar içteki While döngüsünü devam ettirir. İçteki While döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece tekrarlanır ve döngü sonunda dıştaki While döngüsüne geri döner.

Bu döngü, iki boyutlu verilerin işlenmesinde sıklıkla kullanılır. İçteki While döngüsü, içerideki koşul sağlanana kadar bir dizi veriyi işleyerek dıştaki While döngüsüne geri döner. Dıştaki While döngüsü de belirli bir koşul sağlanana kadar içteki döngünün çalışmasını sürdürür.

Örneğin, bir mağazanın envanteri için yönetim sistemi yazarken, Nested While Döngüsü kullanarak stokta olan tüm ürünlerin alışveriş sepetlerine eklenmesi mümkündür. İçteki While döngüsü, envanterdeki tüm öğeleri döngüsel olarak işleyerek ürünleri sepete ekler. Dıştaki While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece bu işleme devam eder.

Bu döngüyü kullanırken, dikkatli olmanız önemlidir, çünkü işleyeceğiniz veri sayısı arttıkça performans da düşebilir. Bu nedenle, verilerle çalışırken döngüye koşul eklemenin önemli olduğunu unutmayın.

Overall, Nested While Döngüsü, iki boyutlu verilerin işlenmesinde özellikle yararlıdır ve doğru kullanıldığında verimliliği artırabilir.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Visual Basic’da Döngülerin Farklı Kullanım Örnekleri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir