SQL Server’da veri güncelleme, ekleme ve silme işlemleri nasıl yapılır?

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

=

Bir SQL Server veritabanına veri eklemek için INSERT INTO komutu kullanılır. Bu komut ile tabloya yeni bir satır eklenir. Eklemek istediğimiz verileri belirtilen sütunlara atarız. Örneğin,

INSERT INTO tablo_adi(sutun1, sutun2, sutun3) VALUES (veri1, veri2, veri3)

şeklinde kullanılır. Burada, tablo_adi yerine ekleme işleminin yapılacağı tablonun adı, sutun1, sutun2 ve sutun3 yerine eklemek istediğimiz sütunların adları, veri1, veri2 ve veri3 yerine ise o sütunlara eklemek istediğimiz veriler yazılır.

=

Bir SQL Server tablosundaki verileri güncellemek istediğinizde UPDATE komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile belirli bir satırda yer alan verileri değiştirebilirsiniz. Örneğin,

UPDATE tablo_adi SET sutun1 = yeni_veri1 WHERE kosul

şeklinde kullanılır. Burada, tablo_adi yerine güncelleme işleminin yapılacağı tablonun adı, sutun1 yerine güncellemek istediğimiz sütunun adı, yeni_veri1 yerine bu sütuna yerleştirmek istediğimiz yeni değer yazılır. Kosul ise güncelleme işleminin yapılacağı satırların belirlendiği koşulları içerir.

=

Bir SQL Server tablosundan veri silmek için DELETE komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile tablodaki belirli bir satırdaki verileri silebilirsiniz. Örneğin,

DELETE FROM tablo_adi WHERE kosul

şeklinde kullanılır. Burada, tablo_adi yerine silme işleminin yapılacağı tablonun adı, kosul ise silme işleminin yapılacağı satırları belirleyen koşulları içerir.

Veri Ekleme

INSERT INTO komutu kullanılır. Bu komut ile tabloya yeni kayıt eklenir. INSERT INTO komutu kullanırken öncelikle tablonun adı belirtilir, ardından eklenecek verilerin değerleri sırayla belirtilir.
Örneğin, bir müşteri tablosunda yeni bir müşteri eklemek için şu komut kullanılır:

Komut Açıklama
INSERT INTO Musteriler (Adi, Soyadi, Telefon, Adres) VALUES (‘Ahmet’, ‘Yılmaz’, ‘555-1234’, ‘İstanbul’); Musteriler tablosuna Adi, Soyadi, Telefon ve Adres sütunlarının değerleri ‘Ahmet’, ‘Yılmaz’, ‘555-1234’ ve ‘İstanbul’ olarak eklenir.

Kaydedilen veriler sırayla tablonun sütunlarına yerleştirilir ve INSERT INTO komutu verilerin hangi sütuna yerleştirileceğini belirler. Bu nedenle, sütunların ve değerlerin doğru bir şekilde belirtilmesi çok önemlidir.
Veriler eklenirken, belirli sütunlara değer eklemek zorunlu olmayabilir. Bu durumda, sütun adı belirtilmeden sadece eklenen verilerin değerleri girilir. Örneğin, müşteri tablosundaki tüm sütunları için değerler girerken şu komut kullanılır:

  • INSERT INTO Musteriler VALUES (‘Ahmet’, ‘Yılmaz’, ‘555-1234’, ‘İstanbul’);

INSERT INTO

komutu, SQL Server’da veri ekleme işlemlerinde kullanılır. Bu komut ile belirli bir tabloya yeni veriler eklenir. INSERT INTO komutu, verileri tablodaki sütunlara uygun şekilde ekleme işlemi yapar. Örneğin, bir müşteri kaydı eklemek istediğimizde, tabloda bulunan müşteri adı, adres ve telefon numarası sütunlarına uygun şekilde verileri gireriz.

MAKALE
Java'nın En Güncel Sürümü İle Yeniliklere Adım Atın

INSERT INTO komutunun kullanımı oldukça basittir. Öncelikle, hangi tabloya veri ekleneceğini belirtmek gerekir. Bu bilgi, komutun hemen ardından belirtilir. Daha sonra, parantezler içinde sütun isimleri belirtilir. Bu sütun isimleri, eklenen verilerin doğru şekilde tabloya kaydedilmesi için önemlidir. Son olarak, VALUES anahtar kelimesi kullanılarak, eklenen veriler belirtilir.

Örneğin, “Customers” adlı bir tabloya müşteri kaydı eklemek istediğimizde, aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

INSERT INTO Customers (CustomerName, Address, City, Country)VALUES (‘John Doe’, ‘123 Main St.’, ‘New York’, ‘USA’)

Bu komut, “Customers” tablosuna müşteri adı, adres, şehir ve ülke bilgilerini ekler. Komut sonucunda, tabloda bu verilere sahip yeni bir müşteri kaydı oluşur.

INSERT INTO komutu, SQL Server’da veri ekleme işlemlerinde en sık kullanılan komutlardan biridir. Bu komut, tablolara yeni veriler eklemenin en kolay yolu olarak kabul edilir.

komutu kullanılır. Bu komut ile tabloya belirtilen sütunlara yeni veri eklenir.

Veri ekleme işlemi için SQL Server tarafından sunulan INSERT INTO komutu kullanılır. Bu komut ile tabloya belirtilen sütunlara yeni veri eklenir. Aşağıda bu komutun basit bir örneği verilmiştir:

INSERT INTO müşteriler (müşteri_adı, müşteri_soyadı, müşteri_tel)VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', '5551234567');

Burada müşteriler adlı tabloya, müşteri_adı, müşteri_soyadı ve müşteri_tel sütunlarına yeni veri eklenmektedir. VALUES anahtar kelimesi ile sırasıyla ‘Ahmet’, ‘Yılmaz’ ve ‘5551234567’ değerleri bu sütunlara eklenmiştir.

INSERT INTO komutu ile sütunlara eklenecek veriler VALUES anahtar kelimesi kullanılarak belirtilir. Eğer eklenen verilerin sütun adları belirtilirse bu sütunların hangi veri tipinde olduğu da belirtilmelidir.

Örneğin;

INSERT INTO müşteriler (müşteri_adı, müşteri_soyadı, müşteri_tel, müşteri_email)VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', '5551234567', 'ahmetyilmaz@example.com');

Burada müşteri_email adlı yeni bir sütuna, ‘ahmetyilmaz@example.com’ değeri eklenmiştir.

Veri Güncelleme

SQL Server tarafından sunulan UPDATE komutu kullanılır. Bu komut ile tablodaki belirli bir satır veya sütundaki veriler güncellenebilir. UPDATE komutu kullanırken, ilk olarak hangi tablonun güncelleneceği belirtilir. Daha sonra SET kelimesi ile sütunlar belirtilir ve son olarak WHERE kelimesi ile güncellenmek istenen satırlar belirlenir.

Örneğin, bir müşteri listesi tablosundaki müşteri isimleri yanlış yazılmış olabilir. Bu durumda, UPDATE komutunu kullanarak bu bilgileri güncellemek mümkündür. Öncelikle UPDATE komutu yazılır, daha sonra SET kelimesi ile güncellenecek sütun belirlenir. Örneğin, isim sütunu güncellenecekse SET isim = ‘doğru yazılmış isim’ şeklinde yazılır. Son olarak, WHERE kelimesi ile hangi satırların güncelleneceği belirlenir. Örneğin, müşteri ID’si 5 olan müşterinin ismi güncellenecekse WHERE müşteri_id = 5 şeklinde yazılır.

MAKALE
Java'da Yeni Başlayanlar İçin 5 Kolay Kod Örneği

Ayrıca, UPDATE komutunu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da bulunmaktadır. Öncelikle, güncellenen verilerin önceden yedeklenmesi önerilir. Ayrıca, UPDATE komutu yanlış yazıldığında tüm tablonun verilerinin kaybolma riski vardır. Bu nedenle, güncelleme işlemsinde büyük bir dikkat ve özen gerekmektedir.

UPDATE

komutu, SQL Server’da var olan verilerin güncellenmesi için kullanılan bir komuttur. Bu komut, bir tablodaki belirli sütunların verilerini değiştirebilir veya tamamen yeni verilerle değiştirebilir. UPDATE komutu, WHERE koşulu kullanılarak belirli satırların seçilmesini sağlar ve bu satırlardaki verilerin güncellenmesine izin verir. Güncelleme işlemi, tablonun büyüklüğüne ve veri yapısına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Tablo yapısı ve güncellenecek veriler göz önünde bulundurularak güncelleme işlemi yapılmalıdır.

komutu kullanılır. Bu komut ile tablodaki belirli bir satırdaki veriler güncellenebilir.

Bir tablodaki verileri güncellemek için UPDATE komutu kullanılır. Bu komut ile belirtilen tablodaki belirli sütunların değerleri güncellenebilir. Tablo adından sonra SET anahtar kelimesi kullanılır ve sütun adı ile yeni değerleri eşleştirilir. WHERE anahtar kelimesi ile hangi satırın güncelleneceği belirtilir.

Örneğin, “Customers” adlı bir tabloda “Name” sütununda “John” adına sahip olan müşterilerin “Age” sütunundaki değerleri “30” ile değiştirmek isterseniz aşağıdaki komut kullanılabilir:

UPDATE CustomersSET Age=30WHERE Name='John'

Bu komut ile sadece “Name” sütunu “John” olan müşterilerin “Age” sütunundaki değerleri “30” olarak değişecektir.

Özellikle büyük veritabanlarında veri güncelleme işlemleri doğru şekilde yapılmalıdır. Yanlış bir güncelleme işlemi, tüm veritabanını etkileyebilir ve verilerin kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle güncelleme işlemi yapmadan önce mutlaka verilerin yedeklenmesi önerilir.

Veri Silme

SQL Server’da kullanabileceğimiz DELETE komutu mevcuttur. Bu komut ile tablodaki belirli bir satır ya da sütundaki verileri silebiliriz. Özellikle veritabanındaki gereksiz verileri temizlemek adına silme işlemi oldukça önemlidir.

DELETE FROM komutu veri tabanındaki bir tablodan veri silmek için kullanılır. Şu şekilde kullanılabilir: DELETE FROM tablo_adi WHERE koşul

Burada sadece WHERE koşulu sağlayan satırlar silinecektir. Eğer WHERE koşulu verilmezse tüm tablonun verileri silinir.

MAKALE
Okulda veya İş yerinde Java Dili İçin İlk Adımınızı Atın!

Örneğin, ‘ogrenciler’ adlı bir tablomuz olsun ve bu tablodan ‘notu <50 olan öğrencilerin verilerini silmek istiyoruz. Bu durumda şöyle bir sorgu yazabiliriz:DELETE FROM ogrenciler WHERE notu <50

Bu sorgu, ‘ogrenciler’ tablosundaki ‘notu’ sütunu <50 olan tüm satırları silecektir.

Tablodan veri silmek, veritabanında gereksiz verilerden kurtulmak ve performansı artırmak için oldukça faydalı bir işlemdir. Ancak dikkatli olunması gereken nokta, yanlışlıkla önemli verilerin silinmesidir. Bu nedenle, silme işlemi yapmadan önce mutlaka yedekleme yapılması gerekmektedir.

DELETE

SQL Server’da Veri Silme İşlemi

Veritabanı işlemlerinde veri silme işlemi için kullanılan komut ‘DELETE’ komutudur. Bu komut, tablodan belirli bir satır ya da sütundaki verileri silmek için kullanılır.

Örneğin, bir müşteri veritabanında bir müşteri hesabı silmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabilir:

DELETE FROM müşteriler WHERE müşteri_id = 5;

Bu sorgu, ‘müşteriler’ tablosundaki ‘müşteri_id’ sütununda 5 numaralı müşteri hesabının silinmesini sağlar.

Ayrıca, ‘DELETE’ komutu ile tablodan birden fazla satır ya da sütun silmek de mümkündür. Bu durumda, sorgunun koşul ifadesi, silinecek tüm verilere uyan bir koşul ifadesi olacak şekilde ayarlanmalıdır.

DELETE komutu, verileri kalıcı olarak siler, bu nedenle veri kaybı riski taşır. Silmeden önce, verilerin yedeklenmesi önerilir.

Sonuç olarak, ‘DELETE’ komutu, SQL Server’daki veritabanı işlemleri için önemli bir araçtır ve verilerin doğru bir şekilde silinmesini sağlar.

komutu kullanılır. Bu komut ile tablodan belirli bir satır ya da sütundaki veriler silinebilir.

Bir tablodaki verileri silmek için DELETE komutu kullanılır. Bu komut ile tablodan belirli bir satır ya da sütundaki veriler silinebilir. Bu işlem yapılırken mutlaka hangi tablodan ve hangi satır ya da sütunun silineceği belirtilmelidir. Bu nedenle WHERE komutu ile silinecek veriler belirtilir. Ancak, tüm tablo verilerinin silinmesi istenirse TRUNCATE TABLE komutu kullanılır.

Veri silme işlemi gerçekleştirilmeden önce, silinecek verilerin ne olduğu ve silmenin sonuçlarının neler olabileceği önceden düşünülmelidir. Ayrıca, verilerin yedeklenmesi de önerilir. Veri silme işlemi geri alınamaz, bu nedenle işlem dikkatle yapılmalıdır.

Bazen, bir tablodaki sadece belirli bir sütundaki veriler silinmek istenebilir. Bu durumda, DELETE komutu yerine UPDATE komutu kullanılabilir. Bu komutta sadece belirtilen sütundaki veriler güncellenir, diğer sütunlardaki veriler korunur.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SQL Server’da veri güncelleme, ekleme ve silme işlemleri nasıl yapılır?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir