Rüyada Ağlamak, Ağladığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ağlamak bazen sevince, bazen de kedere işaret eder. Genel anlamda, ağlamak sevinçten, hüzünden ve kederden kurtulacağın anlamına gelir. Ayrıca sevindirici haberlere işarettir. Eğer rüyanızda Allah korkusuyla ağlıyorsanız, bu kederin geçeceğine ve ferahlığa işarettir.

Eğer ağlarken gözlerinizden yaş gelmiyorsa, hayal kırıklığına işaret eder. Bir kişi rüyasında çığlık atmadan ağladığını görürse, bu rüya sahibinin uzun bir ömre sahip olduğunu gösterir.

Rüyada Ağladığını Görmek

Rüyanda ağladığını görmek; farklı yorumlara sahiptir. Ağlamak, sevinç, ferahlık, helal kazanç ve para anlamına gelir. Rüyada ağlayan kişi, Allah’ın rahmetine erişir. Sıcak gözyaşı kederi ifade ederken, soğuk gözyaşı ise kederden kurtuluşu simgeler. Bazı tabirciler sessiz ve sakin bir şekilde ağlamanın ferah ve sevinç olduğunu belirtmişlerdir. Bu rüya defalarca tecrübe edilen bir rüyadır ve genellikle hayırlı sonuçlar getirir.

Rüyada Hüngür Hüngür Ağlamak

Rüyanda hüngür hüngür ağlamak; sevinç ve mutluluğun habercisidir. Bu rüya, isteklerin ve arzuların gerçekleşeceği anlamındadır. Aynı zamanda maddi ve manevi sorunlardan kurtulup keyifli bir hayata sahip olunacağını gösterir. Bu rüya, kişinin mutlu olacağına ve arzularının gerçek olacağına işaret eder. Rüyada hüngür hüngür ağlamak, uyandığında da ağlayacağını gösterir. Ayrıca bereketle tabir edilmektedir. Köşede hüngür hüngür kendi kendine ağlayan kişinin rüyası ise hayırlı kabul edilmektedir.

Rüyada Ağlamak Neye İşarettir?

Rüyada ağlamak, farklı anlamlara gelmektedir. İmam-ı Nablusî’ye göre, eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan kaynaklanıyorsa, rüyayı gören kişinin üzüntülerinin yerini sevincin alacağı şeklinde yorumlanır. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine ve ihtiyaç sahipleri için yağmurun yağmasına işaret eder.

Kirmani’ye göre ise, ağlayan kişinin yoğun bir sevince sahip olacağı demektir. Ayrıca gözlerinin yaşlarla dolu olmasının da helal yoldan mal kazanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Ağlamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada ağlamak farklı anlamlar içerir. Kirmanî’ye göre, bir kişinin rüyasında ağladığını görmesi, büyük bir sevince sahip olacağını ifade eder. Eğer ağlama sırasında bağırma ve ah vah şeklinde feryat ediliyorsa, bir musibetle karşılaşılacağına işaret eder. Ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğunu, ancak dışarıya akmadığını görmek ise helal yoldan mal kazanılacağını gösterir. Gözlerden akan yaşın sıcak olması keder ve üzüntüyü simgelerken, sıcak olmaması ise üzüntülerin yerini sevincin alacağını gösterir.

Uyandığında da bu şekilde ağlamamakla birlikte rüyada yüksek sesle bağırma, feryat etme, elini yüzüne vurma, söz söyleme veya giysisini yırtma gibi davranışlar sergilenmesi ise farklı şekillerde yorumlanır.

Rüyada Bağırarak Ağlamak

Rüyanda bağırarak ağlamak, o yerdeki insanlar için bir musibetin geleceğini simgeler. Gözlerinden yaş akmadan ağladığını görmek, isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Ancak ağladığı halde gözlerinden yaş akmadığını görmek, beklediği veya umut ettiği şeyin eline geçmeyeceğine işaret eder. Gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, kaçırılan fırsattan pişmanlık duyulduğunu ve günahlardan tövbe etmenin gerektiğini gösterir.

Rüyada Allah Korkusundan Ağlamak

Rüyada Allah korkusundan ağlamak, sevince, feraha işaret eder. İyi bir geleceğin habercisidir. Ağlamak, üzülmek, yüce Allah’tan korkmaya ve rahmetin inmesine işaret eder. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan kişiler için yağmurun yağmasına da tabir edilmektedir. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner.

Rüyada ağlamak

Ebu Saîd el-Vâiz şöyle der: “Bir kimsenin rüyasında, tanıdığı bir kimsenin öldüğünü ve bundan dolayı da ağladığını görmesi; o rüyanın görüldüğü gibi çıkmasına, ölüm yönünden musibete ve üzüntülerin husulü ile tabir olunur. İnsanların vefat eden bir vali için feryat edip ağladıklarını ve elbiselerini yırttıklarını görmeleri; öldüğü görülen valinin insanlara zulüm yapacağına işarettir.

Vefat Eden, Ölen Birine Ağlamak
Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini, buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder, hüzne işaret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye, sevinç demektir.

Rüyada ağladığını görmek

Rüyada Yüksek Sesle Ağlamak

Rüyanda yüksek sesle ağlamak, veya elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, cep veya yakasını yırtarak ağlamak, uyanıkken de bu şekilde ağlamakla birlikte yorumlanır. Eğer ağlama, Allah korkusundan, Kur’an dinlemekten veya günahlarını hatırlamaktan dolayı ise, rüya sahibinin ferah ve sevinçli olması, hüzün ve kederinin gitmesi şeklinde yorumlanır. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine ve ihtiyaç sahibi kişiler için yağmurun yağmasına işaret eder.

Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek: Uyanıldığında da ağlayacağını simgeler. Rüyada sessizce ağladığını görmek ise bereketin işaretidir.

Rüyada Üstünü Başını Yırtarak Ağlamak

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, rüya sahibinin uyanıkken de ağlamasına işaret eder. Sessizce ağlamak ise yağmura, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevince ve sürura işaret eder. Rüyada ağladığını gören kişi büyük bir sevinç yaşayacaktır. Ağlamak, ruhun saflığına işaret eder. Rüyada gözyaşının yanağı yakması sevince, üşütmesi ise üzüntüye işaret eder. Bağırmadan ağlamak ise dertlerden, gam ve kedere kurtuluş anlamına gelir.

ağlamak rüya

Rüyada Sakin Sakin Ağlamak

Seyyid Süleyman’a göre, rüyanda sakin sakin ağladığını görmek, gamdan kurtuluş anlamına gelir. Ancak bağırarak ağlamak, o yerde yaşayanlar için iyi bir işaret değildir. Musibet ve felaket habercisidir. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, isteklerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Ağladığı halde gözlerinden yaş gelmediğini görmek, umut ettiği şeyde hayal kırıklığına uğrayacağını gösterir. Ağlarken gözlerinden kan gelmesi, kaçırılan bir fırsat yüzünden pişmanlık duyulacağını gösterir. Bu durumda günahlara tövbe etmek önemlidir.

Ağlamak

Kirmani: Rüyada ağlamak, büyük bir rahata çıkıp sevinir. Fakat, bağırarak, inleyerek ağlayan felakete uğrar. Gözlerine dolan yaşın, dışarıya akmadığını gören; helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı; üzüntüden feraha çıkmaya, sıcak gözyaşı; keder demektir.

Eğer Allahu Teala korkusundan, günahını hatırlayıp pişman olmaktan ya da Kuran dinlemekten ötürü ağlanıyorsa, o zaman rüya sahibinin sevinmesine, üzüntü ve kederinin gitmesine işaret eder.

Sessiz Ağlamak
Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafından rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: “Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.

hıçkırarak gözyaşı dökmek

Rüyada Ağlayarak Uyanmak

Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda sevinecek, mutluluğa ulaşacaktır. Yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur.

Rüyada Ağlayarak Konuşmak

Rüyada ağlayarak konuşmak sıkıntılı durumlardan kurtuluşa, gelecekte mutluluk ve güzel şeylere işaret eder. Olumlu bir rüya.

Ağlamak Bağırmak
Rüyasında Feryat etmek sevinçle yorumlanır. Eger korkup da feryat etmişse, bu uyanıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir.

Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir kötülükten dolayı kanun uygulaması ile bir ceza göreceğine delalettir. Sonuç olarak:Rüyada ağlamak sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya yorumlanır.

kadın ve güzyaşı

Rüyada Babaya Sarılıp Ağladığını Görmek; umutsuzluk ve üzüntüden kurtularak daha huzurlu bir hayata ve kendini iyi hissedeceğin anlamındadır. Babaya sarılıp ağlamak yahut aile bireylerinden birine sarılarak ağlayan kişilerin hayatlarında sadık dostları olur ve sevecen, vefalı insanlarla dost olurlar.

Rüyada Başkası İçin Ağlamak; Rüyada başkası için ağladığını görmek rahat ve sevince ve kısmetin açılacağına delalet eder. Rüyada başkasının ağlaması bir iyi niyet göstergesidir. Başkası için ağlıyorsanız; bu durum sevineceğinize işarettir. Başka birine ağlanması hayırlı kimselere, iyilik meclisine, ibadet ve hayra delalet eder.

Sevinçli güzel haber demektir. Eğer rüyanızda Allah korkusundan ağlıyorsanız kederin gitmesine ve ferahlığa alamettir. Ağlayıp ta gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına tabir edilmektedir. Bir kimse rüyada çığlık atmadan ağladığını görürse, bu, rüya sahibinin uzun ömürlü olduğunu gösterir.

Rüyada ağlamak bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah’ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmak demektir. Bazı tabirciler, sessiz sakin ağlamak; ferah ve sevinçtir demişlerdir. Bu defalarca tecrübe edilmiş bir rüyadır. Arkası mutlaka hayırdır.

Ağlamak, duruma göre sevinç yada kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeye, ağladığını gören, gamdan kurtulmaktır. Rüyada ağlamak; sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya delalettir.

İmam-ı Nablusî şöyle der: Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin alması ile yorumlanır. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç kimseler için yağmur yağmasına işaret eder.

Kirmani: Ağlayan kişinin çok sevineceğine, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olması helalinden mal kazanacağına işarettir.

Kirmanı şöyle der: “Bir kimsenin kendisini rüyasında ağladığını görmesi; o kimsenin çok sevineceğine, eğer ağlama bağırarak ah vah şeklinde ise bir musibete uğrayacağına, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğunu ve fakat dışarıya çıkmadığını görmesi; helalinden mal kazanacağına işaret eder. Gözlerinden akan yaşın sıcak olması; keder ve üzüntüye, sıcak olmaması ise üzüntülerin yerini sevincin alacağına delalet eder.

Yüksek sesle bağırarak, feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağlamak, uyandığında da bu şekilde ağlamamasyla tabir edilir.

Rüyada ağlamak

Ebu Saîd el-Vâiz şöyle der: “Bir kimsenin rüyasında, tanıdığı bir kimsenin öldüğünü ve bundan dolayı da ağladığını görmesi; o rüyanın görüldüğü gibi çıkmasına, ölüm yönünden musibete ve üzüntülerin husulü ile tabir olunur. İnsanların vefat eden bir vali için feryat edip ağladıklarını ve elbiselerini yırttıklarını görmeleri; öldüğü görülen valinin insanlara zulüm yapacağına işarettir.

Vefat Eden, Ölen Birine Ağlamak
Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini, buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder, hüzne işaret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye, sevinç demektir.

Rüyada ağladığını görmek

Nablusi: Rüyada yüksek sesle bağırarak, yahut elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, cep ve yakasını yırtarak ağlaması, uyanıkken bu şekilde ağlaması ile tabir edilir. Eğer ağlaması Allah korkusundan, Kur’ân dinlemek veya günahlarını hatırlamak pişmanlığından dolayı ise, rüya sahibinin ferah ve sevinçli olması, hüzün ve kederinin gitmesi ile tabir edilir. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delâlet eder.

Rüyada Yüksek Sesle ağladığını görmek: Uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Rüyada sessiz ağladığını gören kişi berekete yorumlanır.

Rüyanda yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına, Sessizce ağlamak yağmur, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevinç, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok sevinecektir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir. Rüyada Ağlamak sevince, rüyada gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, üşütüyorsa üzüleceğinize, rüyada bağırmadan ağlamak dert, gam, kederden kurtulmak demektir.

Bağırarak ağlamak: Rüyada Bağırarak ağladığını görmek, o yer halkı için musibet geleceğine yorumlanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradına ermektir. Rüyada Ağladığını fakat gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği, ümit ettiği şey eline geçmez. Ağladığını gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna, günahlarından tövbe etmesi gerekir.

ağlamak rüya

Tanıdığı Birinin Ölümüne Ağlamak

Ebu Sait El Vaiz: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, kedere ve halkın suçlamasına delildir.

Halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırtıklarını görmek, o kisinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada ölüp, cenazenin arkasından ağlandığını görmek, sevince yorumlanır.

Ağlamak

Kirmani: Rüyada ağlamak, büyük bir rahata çıkıp sevineceğine işarettir. Fakat, bağırarak, inleyerek ağlayan felakete uğrar. Gözlerine dolan yaşın, dışarıya akmadığını gören; helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı; üzüntüden feraha çıkmaya, sıcak gözyaşı; keder demektir.

Eğer Allahu Teala korkusundan, günahını hatırlayıp pişman olmaktan ya da Kuran dinlemekten ötürü ağlanıyorsa, o zaman rüya sahibinin sevinmesine, üzüntü ve kederinin gitmesine işaret eder.

Sessiz Ağlamak
Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafından rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: “Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.

hıçkırarak gözyaşı dökmek

Rüyada Ağlayarak Uyanmak
Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda sevinecek, mutluluğa ulaşacaktır. Yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur.

Ağlamak Bağırmak
Rüyasında Feryat etmek sevinçle yorumlanır. Eger korkup da feryat etmişse, bu uyanıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir.

Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir kötülükten dolayı kanun uygulaması ile bir ceza göreceğine delalettir. Sonuç olarak:Rüyada ağlamak sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya yorumlanır.

kadın ve güzyaşı

Rüyada Babaya Sarılıp Ağladığını Görmek; umutsuzluk ve üzüntüden kurtularak daha huzurlu bir hayata ve kendini iyi hissedeceğin anlamındadır. Babaya sarılıp ağlamak yahut aile bireylerinden birine sarılarak ağlayan kişilerin hayatlarında sadık dostları olur ve sevecen, vefalı insanlarla dost olurlar.

Rüyada Düğünde Ağlamak

Rüyanda düğünde ağlamak; büyük başarılara imza atılacağına yorumlanır. Ayrıca önemli fırsatlara sahip olunacağına işaret eder. Gelecekte isteklerine kolaylıkla ulaşabilecek ve başarılı olabileceksiniz. İşle ilgili konularda aceleci kararlar vermeyecek, sevdiklerinizin tavsiyelerini dinleyecek ve sabırlı olacaksınız. Rüyanın genel tabiri olumlu ve güzel gelişmelere işaret etmektedir.

Rüyada İç Çekerek Ağlamak

Rüyada iç çekerek ağlamak, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntı ve üzüntüden kurtulacağına işaret eder. Sorunların biteceği ve huzura kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada Kendini Ağlarken Görmek

Rüyada kendini ağlarken görmek, genellikle iyiye işarettir ve sevinçli bir haber alacağına, sıkıntılarının biteceğine ve maddi olarak rahatlayacağına delalet eder. Tüm olumsuzluklardan kurtulacağına ve mutlu bir döneme gireceğine işaret eder.

Rüyada İçli İçli Ağlamak

Rüyada içli içli ağlamak, üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına, mutlu ve huzurlu bir döneme gireceğine delalet eder. Kişinin geçmişte yaşadığı üzüntü ve kederlerini unutacağına ve mutlu bir hayat yaşayacağına işarettir.

Rüyada Üzüntüden Ağlamak

Rüyada üzüntüden ağlamak, kişinin çok büyük bir mutluluğa kavuşacağına delalet eder. Bireyin yaşadığı sıkıntıların biteceğine ve rahata kavuşacağına işarettir. Ayrıca rüyayı gören kişinin çok büyük bir mutluluğa kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Ağlarken Gerçekte de Ağlamak

Rüyada ağlarken gerçekte de ağlamak, kişinin sevinç ve mutluluk yaşayacağına işarettir. Bu rüyanın anlamı gerçekte de sevinç ve mutluluk yaşayacak demektir. Bu rüya, kişinin hayatında güzel şeylerin olacağına, işlerinin yoluna gireceğine ve sıkıntılarının son bulacağına işarettir.

Rüyada Sesli Ağlamak

Rüyada sesli ağlamak hayırlı bir müjdeye işarettir. Bu rüya sıkıntıların sona ereceğini, hem maddi hem de manevi olarak rahatlama yaşanacağını gösterir. Rüya tabirlerine göre, sesli ağlamak kişinin içinde bulunduğu zorlukların ve sıkıntıların artık son bulacağına işaret eder. Kişinin karşılaştığı güçlükler yerini kolaylıklara bırakacak ve hayatında olumlu değişiklikler meydana gelecektir.

Kaynak: DİYADİNNET RÜYA

blank
Rüya Tabirleri. Anlamını merak ettiğiniz rüya tabirlerini arama kutusunu kullanarak arayabilir ya da harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

Related Posts

blank

Rüyada Oyuncak Dinazor Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada büyük oyuncak dinazor görmek, sevilen birinden beklenen hediye ve kaçırılan fırsatların geri dönmesine işaret eder. Kişinin rüyasında oyuncak dinazor görmesi bereketli gelir kapılarına, cesaret ve lüks hayatın işareti olarak…

Read more
blank

Rüyada Oyuncak Kurbağa Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada oyuncak yeşil kurbağa görmek, çocuksu heyecana ve eğlenceli hayata işaret eder. Kişinin rüyasında oyuncak kurbağa görmesi sürprizlerin ve mutluluk duyacağın müjdeli haberlerin işaretçisidir. Ayrıca sevimlilik ve masumiyetle yorulmakla birlikte…

Read more
blank

Rüyada Oyuncak Hayvanlar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada küçük oyuncak hayvanlar görmek, çabalarının sonucunda emek ve alın teriyle kazanca işaret eder. Kişinin rüyasında oyuncak hayvanlar görmesi hayallerin gerçekleşmesi, huzurlu ve mutlu günlerin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ayrıca kalabalık…

Read more
blank

Rüyada Oyuncak Ev Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada oyuncak ev görmek, mutlu, eğlenceli ve huzurlu aile ortamına işaret eder. Kişinin rüyasında oyuncak ev görmesi hane halkı tarafından sevilme, iş hayatında bereketli kazançlara işarettir. Ayrıca ailece rahat bir…

Read more
blank

Rüyada Oyuncak Beşik Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada oyuncak tahta beşik görmek, gelir artışı başarı ve bereketli kazanca işaret eder. Evli kişilerin rüyasında oyuncak beşik görmesi eşin hamile kalabileceğine yahut hamile ise erkek çocuk doğuracağına işaret eder….

Read more
blank

Rüyada Oyuncak Balık Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada oyuncak balık görmek, şansın artması, sözlerin tutulması ve hayırlı dualar almaya işaret eder. Kişinin rüyasında oyuncak balık görmesi huzurlu ve umutlu bir döneme gireceğinin alametidir. Ayrıca bolluk ve bereketin…

Read more

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir