Php Dilinin En Pratik Kısaltmaları ve Kullanımları

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Php kodlama dili, web geliştiricileri tarafından en sık kullanılan diller arasında yer alıyor. Bu nedenle, Php dilindeki kısaltmaların kullanımı oldukça önem kazanıyor. Bu yazımızda sizlere, Php dilindeki en pratik ve kullanışlı kısaltmaları tanıtmak ve bu kısaltmaların nasıl kullanıldığına dair bir rehber sunmak istiyoruz.

Bunların arasında en temel olan fonksiyonlardan birisi de “echo” dur. “echo”, Php diline ekrana çıktı vermek için kullanılır. Ekrana yazdırmak istediğimiz yazıyı, ” ” işaretleri arasında yazarak “echo” fonksiyonu ile çıktı alabiliriz. Ayrıca, bu fonksiyonun yanına yazacağımız bir değişkenin değerini de çıktı olarak alabiliriz.

$_GET ve $_POST ile veri gönderme ve alma işlemleri de oldukça sık kullanılan Php kısaltmaları arasındadır. Bu kısaltmaların kullanımı sayesinde kod yazımı daha kısa ve pratik hale getirilebiliyor.

Değişkenlerin null ya da boş olup olmadığını kontrol etmek için ise “isset” kısaltması kullanılır. Bu kontrol yapısı sayesinde değişken içeriğinde herhangi bir değer bulunup bulunmadığını anlayabiliriz.

Değişkenin boş olup olmadığını kontrol etmek için ise “empty” kısaltması kullanılır. Bu kısaltma sayesinde değişkenin içeriğinin boş olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.

Veri alınırken, bu verinin güvenliğini sağlamak önemlidir. “filter_input” kısaltması ile alınan veriler filtrelenerek güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Kullanıcının girdiği verilerin güvenli hale getirilmesi de önemli bir konudur. “htmlspecialchars” kısaltması, bu girdilerin güvenli hale getirilmesine yardımcı olur.

İf…else yapısı, Php dilindeki en temel kontrol yapılarından birisidir. Bu yapının kullanımı sayesinde, belirli koşullara göre farklı sonuçlar verebilirsiniz. Ayrıca, “elseif” kullanımı ile daha karmaşık kontrol yapıları oluşturabilirsiniz.

İf…else yapısını kısaca ve pratik bir şekilde kullanmak isterseniz, “ternary operator” kullanılabilir. Bu yapı sayesinde, belirli bir koşulun olup olmadığı hızlı bir şekilde kontrol edilerek sonuca ulaşılabiliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz Php dilindeki kısaltmaların kullanımı sayesinde, kod yazımı daha kısa ve pratik hale getirilebiliyor. Bu kısaltmaların doğru kullanımı, Php kodlaması yaparken oldukça önemlidir. Umarız sizler için hazırladığımız rehber yazımız faydalı olmuştur.

echo

Echo, PHP dilinde en temel fonksiyonlardan biridir. Öncelikle, echo komutu tek bir parametre alır. Bu parametre, ekrana yazdırılacak olan veridir. Eğer parametre birden fazla olacaksa, virgülle ayrılarak yazılır. Ayrıca, echo komutu HTML etiketleri veya diğer programlama dillerinde kullanılan özel karakterler gibi özel karakterleri de algılayabilir.

Örneğin, ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırmak için aşağıdaki gibi echo komutu kullanılabilir:

Kod Ekran Çıktısı
echo “Merhaba Dünya!”; Merhaba Dünya!
  • Echo komutu, HTML etiketleri ve diğer özel karakterleri de algıladığı için HTML kodlarını da ekrana yazdırabilirsiniz.
  • Echo komutunun sonunda noktalı virgül koymayı unutmamalısınız. Aksi takdirde, hata alabilirsiniz.
  • Echo komutu ile sayı, string, boolean ve değişkenlerin değerlerini ekrana basabilirsiniz.

Echo komutu, PHP dilinin temel fonksiyonlarından biridir ve sıklıkla kullanılır. Bu nedenle, echo komutunun nasıl kullanılacağını ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek, PHP dilinde yazılım geliştirirken oldukça önemlidir.

$_GET ve $_POST

Php dilindeki en kullanışlı kısaltmalardan bir diğeri de $_GET ve $_POST olarak karşımıza çıkar. Bu kısaltmalar, kullanıcıdan alınan verileri işlemek için kullanılır. $_GET, URL’deki parametreleri almak için kullanılırken $_POST, formdan gönderilen verileri almak için kullanılır. Bu kısaltmaları kullanarak veri alma ve gönderme işlemleri oldukça pratik hale gelir.

MAKALE
Microsoft Word'de Size Zaman Kazandıracak 100+ Klavye Kısayolu

$_GET ve $_POST ile veri gönderme işlemleri yapılırken bazı parametreleri de kullanmak mümkündür. Bu parametreler arasında en sık kullanılanları; ‘name’, ‘value’, ‘action’ ve ‘method’ şeklinde sıralanabilir. ‘Name’ parametresi ile verinin değişken adı belirlenirken ‘value’ parametresi ile değişkenin değeri belirlenir. ‘Action’ parametresi ise formun gönderileceği sayfanın adresini belirlerken ‘method’ parametresi, http işlemlerinin yöntemini belirler.

$_GET $_POST
Veriler URL’de gönderilir. Veriler form üzerinden gönderilir.
Verilerin boyutu sınırlıdır. Formdan daha büyük veriler göndermek mümkündür.
Açık bir şekilde URL’de görünürler. Formdan gönderilen veriler gizli kalır.

$_GET ve $_POST kısaltmaları yapısının yanı sıra kullanımı da son derece pratiktir. Bu kısaltmalarla gelen verileri almak için $_GET veya $_POST kısaltması kullanılır ve değişken ismi olarak kullanılacak ad yazılır. Dolayısıyla $_GET[‘ad’] şeklinde kullanıldığında, ‘ad’ olarak adlandırılan veri değişkenin içerisine yerleşmiş olur.

$_GET ve $_POST kısaltmaları ile alınan verileri kullanırken, güvenlik açıklarını engellemek için bazı teknikler kullanmak da önemli bir rol oynar. Güvenlik açıklarını önlemek için filtreleme işlemleri yapmanız ve kullanıcı girdilerini temizlemeye yönelik fonksiyonlar kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede başkalarının kodlarını yerleştirmesine olanak tanıyan tehlikeli karakterler temizlenebilir.

isset

Php dilinde “isset” kısaltması genellikle değişkenlerin null ya da boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu kısaltmayı kullanarak öncelikle değişkenin atanıp atanmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer değişken atanmışsa true, atanmamışsa false değeri döndürür.

isset kısaltması, form verilerinin gönderiminde ve değişkenlerin kullanımında oldukça pratiktir. Örneğin, bir form verisi gönderildiğinde kullanıcının bir alanı boş bırakması durumunda bu alandaki değişkenin kontrolünü “isset” ile yaparak hata mesajları verilebilir. Böylelikle, verilerin doğru bir şekilde işlenmesi sağlanır.

Aşağıda, isset kısaltmasının kullanımına ilişkin bir örnek verilmiştir.“`“`Yukarıdaki örnekte, öncelikle “$adi” değişkeni tanımlanır ve bir değer atanmaz. Daha sonra, kullanıcının “ad” alanını doldurup doldurmadığını kontrol etmek için “isset” kullanılır. Eğer kullanıcı “ad” alanını doldurursa, form verisi “$adi” değişkenine atanır. Bu şekilde, boş bir şekilde değişken tanımlamaktan kaçınılır ve hata olasılığı azaltılır.

Sonuç olarak, isset kısaltması php dilinde oldukça kullanışlı bir kısaltmadır. Değişkenlerin null ya da boş değerlerine dair kontroller yaparak programlama hatalarını önceden tespit edebilir ve hataların önüne geçebilirsiniz. Bununla birlikte, isset kısaltması yalnızca değişkenlerin tanımlanma durumlarını kontrol etmek için kullanılmalı ve verilerin güvenliği açısından tek başına yeterli değildir.

empty

Php dilinde boş değişkenleri kontrol etmek için empty kısaltması kullanılır. Bu kısaltma, değişkenin içeriğinin null, false, 0, ”, array() veya object() olup olmadığını kontrol eder. Dolayısıyla, empty kısaltması ile bir değişkenin boş veya dolu olup olmadığını kolayca teyit edebilirsiniz.

Empty kısaltması ile yapılan kontrollerin sonuçları boolean (true/false) olarak döndürülür. Değişken boş ise true, dolu ise false değeri döndürür. Bu nedenle, eğer bir değişkenin boş olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, empty kısaltmasını kullanabilirsiniz.

filter_input

filter_input kısaltması, kullanıcının girdiği verileri filtreleyerek güvenli bir hale getirmenizi sağlar. Bu kısaltmanın kullanımı, web uygulamaları oluştururken güvenlik açıklarını önlemek için oldukça önemlidir. filter_input kısaltması, $_POST ya da $_GET değişkenlerine filtreleme işlemi uygulamak için kullanılabilir. Bu işlem, kullanıcıların girdiği verilerin önceden belirlenmiş filtreleme şartlarına uygunluğunu kontrol ederek, güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar.

MAKALE
Cloaker Nedir?

filter_input kısaltmasının birinci parametresi, $_POST ya da $_GET değişkenini belirtirken, ikinci parametresi ise uygulanacak filtreleme yöntemini belirler. Bu filtreleme yöntemleri arasında FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ve FILTER_SANITIZE_EMAIL gibi seçenekler yer alır. Bu sayede, kullanıcının veri girişi sırasında oluşturabileceği güvenlik açıklarını minimuma indirerek, web uygulamalarının güvenliğini sağlamak mümkündür.

htmlspecialchars

Php dilinde kullanıcının girdiği verilerin güvenli hale getirilmesi oldukça önemlidir. Bu veriler, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilerek web sitesine zarar verebilirler. Bu nedenle, htmlspecialchars kısaltması kullanıcının girdiği verileri saldırılara karşı korumak için kullanılabilir.

htmlspecialchars kısaltması, kullanıcının girdiği verileri HTML öğelerine dönüştürerek güvenli hale getirir. Bu sayede, kullanıcının girdiği verilerin içeriği tarayıcı tarafından yorumlanamaz ve kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı korunmuş olursunuz.

Bir örnek vermek gerekirse, bir web formu tasarladığınızı ve kullanıcıların ad, soyad, e-posta adresi gibi bilgileri girdiği bir alan olduğunu düşünelim. Bu alanlara gönderilen veriler, htmlspecialchars kısaltmasıyla güvenli hale getirildiğinde, özel karakterler (<, >, ", ', vb.) HTML öğelerine dönüştürülür ve böylece tarayıcı tarafından yorumlanamaz.

Özel Karakter HTML Karşılığı
< &lt;
> &gt;
" &quot;
' &#39;

htmlspecialchars kısacası, kullanıcı girdilerini HTML öğelerine dönüştürerek güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Bu da web sitenizin güvenliği açısından son derece önemlidir.

if…else

Php dilindeki en temel kontrol yapısı olan if…else, belirli koşullarda programın farklı şekillerde davranmasına olanak sağlar. Bir değişkenin belirli bir değere eşit veya daha büyük/küçük olduğu durumlarda if…else kullanarak programın farklı sonuçlar döndürmesi sağlanabilir.

if…else yapısı, öncelikle if ile başlar ve koşul belirtilir. Eğer bu koşul doğruysa, program belirtilen kodları çalıştırır. Ancak koşul yanlışsa, else kısmındaki kodlar çalıştırılır. Örneğin:

if ($x > 10) { echo “x, 10’dan büyüktür.”;} else { echo “x, 10’dan küçüktür veya eşittir.”;}

Yukarıdaki örnekte, eğer x 10’dan büyükse, ilk if bloğu çalışır ve “x, 10’dan büyüktür.” yazdırılır. Ancak x 10’dan küçükse veya eşitse, else bloğu çalışır ve “x, 10’dan küçüktür veya eşittir.” yazdırılır.

if…else yapısında çoklu koşullar da belirtilerek daha karmaşık kontrol yapıları oluşturulabilir. Bu yapıda, öncelikle if ile başlanır ve koşul belirtilir. Eğer bu koşul doğruysa, program belirtilen kodları çalıştırır. Eğer koşul yanlışsa, elseif ile devam edilir ve yeni bir koşul belirtilir. Bu işlem, istenilen kadar tekrarlanabilir ve sonunda else bloğu kullanılabilir. Örneğin:

if ($x > 10) { echo “x, 10’dan büyüktür.”;} elseif ($x == 10) { echo “x, 10’a eşittir.”;} else { echo “x, 10’dan küçüktür.”;}

Yukarıdaki örnekte, öncelikle x’in 10’dan büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu doğruysa, ilk if bloğu çalışır ve “x, 10’dan büyüktür.” yazdırılır. Ancak x 10’a eşitse, elseif bloğu çalışır ve “x, 10’a eşittir.” yazdırılır. Son olarak eğer x 10’dan küçükse, else bloğu çalışır ve “x, 10’dan küçüktür.” yazdırılır.

MAKALE
Php dilinde programlama hatalarının giderilmesi için ipuçları

Php’de if…else yapısı yerine karar vermede hız ve pratiklik açısından ternary operator kullanımı da tercih edilebilir. Ternary operator, tek bir satırda if…else yapısını kısaltarak daha pratik bir şekilde yazım sağlar. Örneğin:

echo ($x > 10) ? “x, 10’dan büyüktür.” : “x, 10’dan küçüktür veya eşittir.”;

Yukarıdaki örnekte, eğer x 10’dan büyükse, ilk if bloğu çalışır ve “x, 10’dan büyüktür.” yazdırılır. Ancak x 10’dan küçükse veya eşitse, else bloğu çalışır ve “x, 10’dan küçüktür veya eşittir.” yazdırılır. Ternary operator kullanımı, uzun kod bloklarının yerine daha kısaca ve fonksiyonel şekilde kullanmayı sağlar.

elseif

Php dilinde if…elseif…else yapısı, birden fazla koşulun kontrol edilmesi gerektiğinde kullanılır. elseif kullanımı ile daha karmaşık kontrol yapıları oluşturulabilir. elseif kullanımı, if bloğu için verilen koşulun sağlanmadığı durumda, başka bir koşulun kontrol edildiği anlamına gelir. elseif bloğu, if bloğu gibi koşul ifadesi içerir ve iki koşul arasındaki mantıksal bağlantıı AND ya da OR kullanarak belirtebilirsiniz.

elseif yapısını kullanarak, bir dizi seçeneğin kontrol edilebildiği ve her seçenek için farklı bir işlem gerçekleştirildiği bir kod bloğu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda elseif kullanımı ile okunabilirliği daha yüksek kodlar yazabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, elseif kullanımının nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedir:

“`$not = 70;

if($not >= 90) { echo “Harika!”;} elseif($not >= 80) { echo “İyi bir iş çıkardın!”;} elseif($not >= 70) { echo “Fena değil!”;} else { echo “Daha çok çalışmalısın.”;}“`

Burada, bir öğrencinin notu 70 olarak tanımlanmıştır. elseif kullanarak, öğrencinin notunu matematiksel koşullara göre kontrol ediyoruz. $not değişkeni, öğrencinin aldığı notların tutulduğu değişken olabilir.

Bu örnekte, öğrencinin notu 70 olduğu için, “Fena değil!” mesajı yazdırılır. Eğer not 80 veya 90 ve üzeri olsaydı, farklı mesajlar yazdırırdık. Bu şekilde, elseif kullanarak daha karmaşık kontroller yapabilir ve kodlarınızın okunabilirliğini artırabilirsiniz.

Sonuç olarak, elseif kullanımı, if bloklarında daha karmaşık kontrollerin yapılmasını sağlar.elseif kullanarak bir dizi seçenek arasında kontrollerinizi yapabilir ve daha okunaklı kodlar yazabilirsiniz.

ternary operator

Php dilinin en pratik kısaltmalarından olan ternary operator, if…else yapısını daha kısa ve pratik bir şekilde kullanmanızı sağlar. Bu yapı sayesinde, sadece tek bir satırda koşulunuzu kontrol edebilirsiniz. Ternary operator ‘?’ işareti ile ifade edilir ve kullanımı oldukça basittir.

Örnek olarak, bir değişkenin değeri 10’dan büyük mü, yoksa küçük mü diye kontrol edelim. Eski yöntemle yazarsak;

if($x > 10) {echo “x 10’dan büyüktür”;} else {echo “x 10’dan küçüktür”;}

Ancak ternary operator kullanarak bu işlemi tek bir satırda halledebiliriz;

echo ($x > 10) ? “x 10’dan büyüktür” : “x 10’dan küçüktür”;

Yukarıdaki örnekte, öncelikle $x’in 10’dan büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer öyleyse, “x 10’dan büyüktür” yazdırıyoruz, değilse “x 10’dan küçüktür” yazdırıyoruz. Bu sayede, tek bir satırda hem kontrol hem de sonuç işlemini gerçekleştiriyoruz.

Ternary operator, php dilinde çok kullanışlı ve pratik bir yapıdır. Uzun if…else yapısını tek bir satırda halletmek isteyenler için idealdir. Ancak, karmaşık koşullar için if…else yapısını kullanmanız daha uygun olabilir.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Php Dilinin En Pratik Kısaltmaları ve Kullanımları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir