Php dilinde web tabanlı uygulamaların veri yönetimi nasıl yapılır?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Web tabanlı uygulamaların veri yönetimi, günümüzde büyük önem taşıyan bir konudur. Bu konuda en çok tercih edilen dillerden biri de PHP’dir. PHP, güçlü bir veritabanı desteğiyle birlikte kullanıcılara veri yönetimi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapma imkanı sağlar.

Bu makalede, PHP dilinde web tabanlı uygulamaların veri yönetimi nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilecektir. Veritabanı oluşturma, bağlantı kurma, kayıt ekleme, silme, güncelleme, okuma işlemleri ve veritabanı yönetimi arayüzü oluşturma gibi konular ele alınacaktır.

PHP dilini kullanarak veri yönetimi yapmak oldukça kolaydır. Özellikle web tabanlı uygulamalar için çok tercih edilir. Geliştiricilerin, kullanıcıların verilerini güvenle saklayabileceği veritabanları oluşturmasına, bu veritabanlarını yönetmesine ve işlem yapmasına olanak sağlar.

Veritabanı Oluşturma ve Bağlantı Kurma

Veritabanı oluşturma işlemi web tabanlı uygulamalar için oldukça önemlidir. Veritabanı oluşturmak için öncelikle hangi veritabanı yönetim sistemini kullanacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. MySQL veritabanı yönetim sistemi bu konuda oldukça popülerdir ve genellikle php ile kullanılmaktadır.

Veritabanı oluşturmak için ilk olarak MySQL veritabanı sunucusuna bağlanmanız gerekmektedir. Bunun için mysqli_connect() fonksiyonu kullanılabilir. Bağlantı kurulduktan sonra mysqli_select_db() fonksiyonu kullanılarak veritabanı seçimi yapılır. Bu adımların ardından, veritabanı içinde tablolar oluşturulabilir. Tabloları oluşturmak için CREATE TABLE ifadesi kullanılır ve gerekli alanlar tanımlanarak tablo oluşturulur.

Veritabanı bağlantısı PHP için oldukça önemlidir. Veritabanına bağlanmak için mysqli_connect() fonksiyonu kullanılabileceği gibi PDO (PHP Data Object) da kullanılabilir. PDO, birden çok veritabanı yönetim sistemiyle uyumludur ve daha güvenli bir yol olarak kabul edilir.

Veritabanı oluşturma işlemi sırasında yapılacak bir hata, uygulamanın verileri doğru şekilde yönetememesine neden olabilir. Bu nedenle veritabanı oluşturma işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Temel Veritabanı İşlemleri

Php dilinde veri yönetimi, web tabanlı uygulamaların özellikle olmazsa olmazlarından biridir. Bu nedenle veritabanında temel işlemler, yani kayıt ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemler yapabilmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca veritabanında yer alan verileri okuyabilmek de aynı önemi taşımaktadır.

Veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için php dilinde kullanılan kodlar oldukça basittir. Bu kodlar sayesinde veritabanına yeni kayıt ekleme, kayıt silme, güncelleme ve okuma işlemleri yapmanız mümkündür.

Veritabanındaki bir kaydı okumak için SELECT sorgusunu kullanabilirsiniz. Kayıt güncelleme işlemi için UPDATE sorgusu, kayıt silme işlemi için de DELETE sorgusu kullanabilirsiniz.

Veritabanına kayıt eklemek içinse INSERT INTO sorgusu kullanılır. Bu sorguda öncelikle kaydedilecek olan tablo belirtilir, ardından hangi sütunlara veri girileceği belirtilerek veri eklemesi yapılır.

Özetle, veritabanında temel işlemler yapmak için php dilinde kullanılan kodları öğrenmek oldukça önemlidir. Bu kodlar sayesinde veritabanında kayıt ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Ekleme

Web tabanlı uygulamalarda yeni kayıtların veritabanına eklenmesi oldukça yaygındır. Bu işlem, veri eklemenin yanı sıra kullanıcılardan veri toplama amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır. Php dilinde veritabanına kayıt eklemek oldukça basittir. İlk olarak, kullanıcıların verileri gireceği bir form tasarlamak gerekir. Form, kullanıcı tarafından sağlanacak verileri belirleyen alanları içermelidir.

Form tasarlandıktan sonra, verilerin işlenmesi için php kodları yazılmalıdır. Veritabanına kayıt eklemek için, mysql_query() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, veritabanındaki ilgili tabloya yeni bir satır ekler. Kodlar doğru bir şekilde yazıldığında, veriler veritabanına kaydedilecektir.

MAKALE
PHP Dilinde MVC Modeliyle Proje Yapılandırması

Örneğin, “INSERT INTO” ifadesi kullanarak veritabanına yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken, veritabanında kullanıcılardan alınan verileri kullanarak bir dizi SQL sorgusu yazmak gerekir. Formdan gelen değerler “$_POST” veya “$_GET” yöntemiyle alınabilir. Örneğin;

  $isim = $_POST['kullanici_adi'];  $email = $_POST['kullanici_email'];  $sifre = $_POST['kullanici_sifre'];  $baglanti = mysql_connect("localhost", "kullanici_adi", "sifre") or die(mysql_error());  mysql_select_db("veritabani_adi", $baglanti);  $sql = "INSERT INTO kullanici_bilgileri (isim, email, sifre) VALUES ('$isim', '$email', '$sifre')";  mysql_query($sql, $baglanti) or die(mysql_error());  echo "Kayıt eklendi!";

Bu kod örneğinde, “kullanici_bilgileri” adlı tabloya “isim”, “email” ve “sifre” sütunlarındaki veriler eklenir. “mysql_connect()” fonksiyonuyla veritabanı sunucusuna bağlanılır ve “mysql_select_db()” fonksiyonuyla veritabanı seçilir. Sonra, “INSERT INTO” ifadesi kullanılarak SQL sorgusu oluşturulur ve “mysql_query()” fonksiyonuyla veritabanına kaydedilmek üzere gönderilir.

Kodlar doğru bir şekilde yazıldığında, yeni bir kayıt eklendiğinde kullanıcılara bir mesaj gösterilecektir. Bu sayede kullanıcılar, işlemin başarıyla gerçekleştiğinden emin olabilirler.

Form Tasarımı ve Verilerin Alınması

Kayıt ekleme işlemi yapabilmek için öncelikle bir form tasarımı yapılması gerekiyor. Bu işlem için HTML <form> etiketleri kullanılır. Form içerisinde kullanıcıdan hangi verilerin isteneceği belirtilir. Formun gönderildiği anda verilerin nereye kaydedileceği de belirtilir. HTML <input> etiketi ile farklı türlerde alanlar oluşturulabilir. Örneğin:

 • <input type=”text” name=”ad” placeholder=”Adınız”> – Kullanıcının adını girmesi için text alanı oluşturur.
 • <input type=”email” name=”email” placeholder=”E-posta adresiniz”> – Kullanıcının e-posta adresini girmesi için özel email alanı oluşturur.
 • <input type=”password” name=”sifre” placeholder=”Şifreniz”> – Kullanıcının şifresini girmesi için özel şifre alanı oluşturur.

Kullanıcının girdiği veriler, formun gönderildiği sayfada işlenebilmek için <form action=”kayit.php” method=”post”> gibi bir kod kullanılmalıdır. Bu kodda action özelliği ile verilerin gönderileceği sayfa belirtilir, method özelliği ile de verilerin nasıl gönderileceği (post/get) belirtilir.

Yukarıdaki örnek input etiketi kullanılarak form içerisinde diğer alanlar da oluşturulabilir. Form gönderildiğinde, kaydet.php gibi bir sayfada kullanıcının girdiği veriler $_POST dizisi içerisinde saklanır. Veriler okunduktan ve geçerlilik kontrolü yapıldıktan sonra veritabanına kaydedilebilir.

Veritabanı İşlemleri Kodları

Php kullanarak veritabanına kayıt ekleme işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Bu işlem için öncelikle veritabanına bağlantının açılması gereklidir. Bağlantı açıldıktan sonra kayıt ekleme işlemi için gerekli olan php kodları aşağıdaki gibi olacaktır:

<?php  $servername = "localhost";  $username = "username";  $password = "password";  $dbname = "database_name";  // Veritabanına bağlanma  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  // Bağlantı kontrolü  if ($conn->connect_error) {    die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);  }  // Form'dan gelen verilerin alınması  $name = $_POST["name"];  $email = $_POST["email"];  $phone = $_POST["phone"];  // Kayıt ekleme sorgusu  $sql = "INSERT INTO users (name, email, phone)      VALUES ('$name', '$email', '$phone')";  if ($conn->query($sql) === TRUE) {    echo "Kayıt başarıyla eklendi";  } else {    echo "Hata: " . $sql . "
" . $conn->error; } // Veritabanı bağlantısının kapatılması $conn->close();?>

Yukarıdaki kodlar, öncelikle veritabanına bağlanmayı gerçekleştirir. Daha sonra formdan gelen veriler alınarak, kayıt ekleme sorgusu hazırlanır ve çalıştırılır. Eğer işlem başarılı ise “Kayıt başarıyla eklendi” mesajı verilir. Hata durumunda ise hata mesajı görüntülenir.

Bu örnek kodları kullanarak, diğer veritabanı işlemleri de yapılabilir. Veritabanından kayıt silme, güncelleme ve okuma işlemleri de benzer şekilde kodlanabilir. PhpMyAdmin gibi bir veritabanı yönetim aracı kullanarak, veritabanı tabloları ve kayıtları da kolaylıkla oluşturulabilir ve yönetilebilir.

MAKALE
En Sık Rastlanan Hata Kodları: Nedeni ve Çözümleri

Kayıt Silme

Php dilinde, veritabanından kayıt silmek için kullanılan mysql_query() fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyon, sql sorgularının, veritabanı sunucusuna iletilmesini sağlamaktadır. Kayıt silme işlemi için aşağıdaki kod yapısı kullanılabilir:

id ad soyad
1 Ali Demir
2 Ahmet Yılmaz

Yukarıdaki tablodan, id’si 2 olan kişiyi veritabanından silmek istediğimizde, aşağıdaki kod yapısını kullanabiliriz:

 

Bu kod yapısında, ‘kisi’ adlı tablodan id’si 2 olan kayıt silinmektedir. mysql_query() fonksiyonu ile yapılan sorgu sonucu kayıt silinirse, “Kayıt Silindi” mesajı ekrana yazdırılır.

Codeigniter gibi modern php frameworkleri, ActiveRecord üzerinden veritabanı işlemlerini yapmaktadır. Dolayısıyla, kayıt silme işlemleri için de hazır fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, tek bir satır kodla kayıt silme işlemi yapmaktadırlar.

Kayıt Güncelleme

Kayıt güncelleme işlemi, veritabanında mevcut bir kaydın değiştirilmesini sağlar. Php ile bu işlem için öncelikle veritabanı bağlantısının sağlanması gerekmektedir. Daha sonra, veritabanında hangi kaydın güncelleneceği belirtilir ve yeni veriler girilerek kayıt güncelleme işlemi yapılır.

Örnek bir kayıt güncelleme işlemi için, aşağıdaki Kod bloğu kullanılabilir:

Php Kayıt Güncelleme
1 $baglanti = mysqli_connect(“localhost”,”kullanici_adi”,”sifre”,”veritabani_adi”);
2 $id = 2;
3 $adi = “Ahmet”;
4 $soyadi = “Yılmaz”;
5 $tel = “05555555555”;
6 $sorgu = “UPDATE uyeler SET adi=’$adi’, soyadi=’$soyadi’, tel=’$tel’ WHERE id=$id”;
7 mysqli_query($baglanti, $sorgu);
8 mysqli_close($baglanti);

Yukarıdaki örnekte, veritabanı bağlantısı öncelikle mysqli_connect () işleviyle oluşturulur. Daha sonra, güncellenecek kaydın kimliği belirlenir ve yeni veriler değişkenlere atanır. Sonra, “UPDATE” anahtar kelimesi kullanılarak kayıt güncelleme işlemi gerçekleştirilir. “$adi”, “$soyadi” ve “$tel” değişkenleri, değiştirilen verilerdir ve “$id” değişkeni de güncellenen kaydı belirler.

Veritabanı bağlantısı güvenliği açısından, “mysqli_close ()” işlevi kullanılarak bağlantı sonlandırılır. Kayıt güncelleme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra uygulama, bağlantıyı kapatır.

Kayıt Okuma

Kayıt okuma işlemi, veritabanındaki kayıtların görüntülenmesi işlemidir. Veritabanından kayıt okumak için öncelikle veritabanına bağlanmamız gerekiyor. Bunun için veritabanı bağlantısı kurulduktan sonra SQL sorgusu kullanarak kayıtları okuyabiliriz.

Php ile veritabanından kayıt okuma işlemi yapmak oldukça kolaydır. Bunun için öncelikle veritabanı bağlantısını sağlamamız gerekiyor. Bağlantıya örnek olarak daha önceki paragraflarda da bahsedilen mysqli_connect fonksiyonunu kullanabiliriz.

Bağlantı yapıldıktan sonra, veritabanındaki tabloya erişmemiz gerekiyor. Bir tabloya erişme için SQL sorgusu kullanabiliriz. Örnek olarak “SELECT * FROM TabloAdi” şeklinde bir sorgu kullanarak tüm kayıtları getirebiliriz.

Ayrıca, belirli bir şartı sağlayan kayıtları çekmek için where koşulu kullanabiliriz. Örnek olarak “SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi=’Deger'” şeklinde bir sorgu kullanarak, AlanAdi değeri “Deger” olan kayıtları getirebiliriz.

Kayıt okuma işlemi için veritabanı bilgilerine ve kayıt okuma kodlarına ihtiyacımız var. Aşağıdaki örnek kodlar ile veritabanından kayıt okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

// Veritabanı bilgileri$servername = "servername";$username = "username";$password = "password";$dbname = "dbname";// Veritabanı bağlantı kodu$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);// Hata kontrolüif (!$conn) { die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());}// Veri okuma işlemi$sql = "SELECT * FROM TabloAdi";$result = mysqli_query($conn, $sql);// Sonuçları ekrana yazdırmaif (mysqli_num_rows($result) > 0) { while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  echo "ID: " . $row["ID"]. " - AlanAdi: " . $row["AlanAdi"]. " - DigerAlan: " . $row["DigerAlan"]. "
"; }} else { echo "0 results";}// Bağlantıyı kapatmamysqli_close($conn);

Yukarıdaki kod örneklerinde, veritabanı bağlantısı kurulduktan sonra SQL sorgusu kullanılarak “TabloAdi” adlı tablodaki bütün kayıtlar getiriliyor. Daha sonra while döngüsü ile her bir kayıt ekrana yazdırılıyor.

Veritabanından kayıt okuma işlemi de diğer işlemler gibi oldukça kolaydır. Sadece doğru SQL sorgusunu kullanarak istediğimiz kayıtları elde edebiliriz.

Veritabanı Yönetimi Arayüzü Oluşturma

PhpMyAdmin gibi bir veritabanı yönetim arayüzü, web tabanlı uygulamaların veri yönetim işlemlerinde oldukça kullanışlıdır. Veritabanı yönetimi arayüzü oluşturmak için öncelikle PhpMyAdmin uygulamasını indirip, hosting hesabına kurmak gerekir. PhpMyAdmin, veritabanı yönetimi için grafik arayüzü sunmaktadır.

Veritabanı oluşturma işlemi için oluşturulacak veritabanının ismi belirlenir ve PhpMyAdmin’e giriş yapılır. “Yeni” butonuna tıklanıp, veritabanı adı belirtilir ve “oluştur” butonuna basılır. Artık oluşturulan veritabanı PhpMyAdmin aracılığıyla kullanılabilir durumdadır.

Veritabanı yönetimi arayüzü, veritabanı işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırır. PhpMyAdmin aracılığıyla, veritabanı oluşturma, silme, düzenleme işlemleri oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, veritabanı kullanıcı yönetimi de PhpMyAdmin aracılığıyla yapılabildiği için, uygulamaya erişimi olan kullanıcıların belirlenmesinde de kolaylık sağlar.

Veritabanı Yönetim Arayüzüne Giriş

Veritabanı yönetim arayüzü olarak en yaygın kullanılan PhpMyAdmin kullanımı oldukça kolay bir araçtır. PhpMyAdmin’i kullanarak veritabanı yönetim arayüzüne girebilmek için öncelikle web tarayıcınızı açın. Daha sonra adres çubuğuna ‘localhost/phpmyadmin’ adresini girin ve enter tuşuna basın.

Karşınıza gelen sayfada “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarına sırasıyla veritabanınızın kullanıcı adı ve şifresini yazın. Eğer veritabanınızı ilk kurduysanız veya kullanıcı adı ve şifre belirlemediyseniz, “root” kullanıcı adını ve boş bir şifre yazarak giriş yapabilirsiniz.

Doğru kullanıcı adı ve şifreyi girdiyseniz, şimdi PhpMyAdmin arayüzüne giriş yaptınız demektir. Artık veritabanınızda çeşitli işlemler yapabilirsiniz. PhpMyAdmin arayüzünde veritabanı oluşturma, silme, düzenleme ve kullanıcı yönetimi gibi işlemler yapmak oldukça kolaydır.

Veritabanı Oluşturma ve Yönetimi

Veritabanı yönetimi, web tabanlı uygulamalar için oldukça önemlidir. PhpMyAdmin ara yüzü üzerinden, veritabanı oluşturma, silme, düzenleme ve kullanıcı yönetimi gibi işlemler yapmak oldukça kolaydır. PhpMyAdmin aracılığıyla, veritabanı yönetimi işlemlerinin nasıl yapılacağı örneklerle gösterilecektir.

Veritabanı oluşturma işlemi için, öncelikle PhpMyAdmin arayüzüne giriş yapılması gerekir. Daha sonra, “Yeni” butonuna tıklanarak, yeni bir veritabanı oluşturulabilir. Veritabanı isimlendirilmesi sonrasında, “Oluştur” butonu ile veritabanı oluşturulur.

Veritabanı silmek için ise, öncelikle silinmesi istenen veritabanının seçilmesi gerekir. Daha sonra, “Araçlar” sekmesinden “Bırak” seçeneği üzerine tıklanarak, veritabanı silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Veritabanı düzenleme işlemi için ise, öncelikle düzenlenecek olan veritabanının seçimi yapılmalıdır. Daha sonra, seçilen veritabanı üzerine sağ tıklanarak, “Renkler” seçeneğine tıklanabilir. Bu sayede, veritabanında yer alan verilerin renkleri değiştirilebilir ve kolay bir şekilde düzenlenebilir.

Kullanıcı yönetimi işlemleri için, öncelikle PhpMyAdmin arayüzüne giriş yapılması gereklidir. Daha sonra, “Kullanıcılar” sekmesinden yeni bir kullanıcı oluşturulabilir. Kullanıcı adı, şifre ve izinler gibi bilgiler girildikten sonra, “Gönder” butonu ile kullanıcı oluşturulur. Var olan bir kullanıcı silmek için ise, yine “Kullanıcılar” sekmesinden silmek istenilen kullanıcı seçilerek, “Sil” butonuna tıklanabilir.

Bu şekilde, veritabanı yönetimi işlemleri PhpMyAdmin aracılığıyla basit bir şekilde yapılabilir. Bu işlemleri gerçekleştirmede hata yapmamak için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, doğru veritabanının ve kullanıcının seçilmesidir.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Php dilinde web tabanlı uygulamaların veri yönetimi nasıl yapılır?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir