Kriptozooloji: Gerçek Olabilecek Yaratıklar mı?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kriptozooloji, dünya genelinde yaygın olan mistik yaratıkların varlığına dair araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan araştırmacılar, efsanelerde ve halk hikayelerinde geçen canavarların ve yaratıkların gerçek olup olmadığına dair kanıt aramaktadırlar.

Kriptozooloji, kimilerine göre fantastik bir dünya, kimilerine göre ise yepyeni bir keşif alanıdır. Peki ama gerçekten de varlığına dair şüpheler bulunan yaratıklar gerçek olabilir mi? Bu sorunun cevabı oldukça karmaşıktır. Bu nedenle birçok araştırmacı, kriptozooloji alanında çalışmalar yaparak bu soruya yanıt aramaktadırlar.

Bu makalede, kriptozooloji hakkında bilgi edinebilir, kriptozoolojik yaratıkların gerçek olup olmadığına dair tartışmaları inceleyebilir ve gelecekteki araştırmaların potansiyel sonuçlarını keşfedebilirsiniz.

Kriptozoolojinin Tanımı

Kriptozooloji, dünya üzerinde yaşayan ancak bilim tarafından henüz keşfedilmemiş ve tanınmamış canlıların araştırılmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu tür araştırmalar genellikle bir yaratığın ya da türün türünü yok etme ya da koruma amaçlarıyla başlatılmaktadır. Bu araştırmalar sırasında, kriptozoolojistler, doğal yaşam alanlarında, hayvan popülasyonlarının yoğunlaştığı noktalarda ve hatta efsanelerin ışığında gizemli varlıkların izini sürerler.

Kriptozooloji kelimesi, Yunanca kriptos (gizli) ve zoology (hayvan bilimi) kelimelerinden türetilmiştir. Kriptozoolojik araştırmalar, izlenmesi zor ve nadir görülen, sıra dışı özelliklere sahip olan ya da resmiyeti olmayan belgelerle tanınan yaratıkların araştırılması ile ilgilidir. Bu canavarlar arasında büyük ayaklı yaratıklar, devasa deniz canavarları, benzersiz uçuş kreatürleri ve hatta uzaylılar yer alır.

Bu araştırmaların amaçları arasında, yaratıkların varlığını kanıtlamak ve bilim dünyasına yeni canlı türleri sunmak yer alır. Kriptozoolojik araştırmalar aynı zamanda tehlike altındaki türleri korumak, hayvanların ve doğal yaşam alanlarının bilgisine daha fazla katkı sağlamak ve nihayetinde yaratıkların neden var olduğuna dair genel bir anlayış inşa etmek için de yapılır.

 • Kriptozoolojinin amaçları arasında;
  • Yaratıkların keşfi ve korunması
  • Bilimsel bilgiye katkı sağlama
  • Doğal yaşam alanlarının bilinmesi, anlaşılması ve korunması
  • Yaratıkların neden var olduğuna dair anlayışı geliştirme

Tarihçesi ve Gelişimi

Kriptozooloji, insanlık tarihi boyunca var olan esrarengiz yaratıkların araştırılması ve bulunması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kriptozoolojinin kökenleri, mitolojik yaratıkların ve efsanelerin oluştuğu dönemlere kadar uzanmaktadır. Örneğin Antik Yunan ve Roma mitolojilerinde, canavarlar ve insan-olmayan yaratıklar sıklıkla yer almaktadır.

Modern Kriptozooloji ise 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. İnsanlar, o dönemlerde henüz keşfedilmemiş bölgelere, özellikle de Afrika ya da Güney Amerika’ya seyahat ederken karşılaştıkları garip yaratıklar hakkında hikayeler anlatmaya başlamıştır. Efsaneler ve hikayelerle başlayan bu merak, bilimsel araştırmalara doğru ilerlemiştir. Özellikle kriptozoolojide öncü isimlerden biri, 1930’ların başında cryptozoology terimini kullanmaya başlayan Bernard Heuvelmans’tır.

Günümüzde Kriptozoolojik araştırmalar, dünya çapında birçok takipçisi olan bir araştırma alanıdır. İlk başlarda, bu tür araştırmaların bilimsel bir temeli yoktu ve birçok insan, araştırmaların boşuna zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Ancak günümüzde bilim adamları, Kriptozoolojik araştırmaların hayvan türlerinin korunması ve daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, birçok bilim adamı Kriptozoolojik araştırmaları desteklemektedir ve çeşitli ülkelerde araştırma ekibi oluşturulmuştur.

Ünlü Kriptozoolojik Olaylar

Kriptozooloji dünyasında birçok tanınmış canlı özellikle son yüzyılda dünya genelinde ilgi uyandırmıştır. En ünlü olanlarından biri “Loch Ness canavarı”dır. Loch Ness, İskoçya’da bulunan bir göl ve bu gölde garip bir şekilde hareket eden bir canavar olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia ilk defa 1933 yılında medyada yer almıştır ve o zamandan beri bu canavarın varlığı araştırılmaktadır. Bazı araştırmacılar ise bu iddianın basit bir oyun olduğunu ve hiçbir bilimsel kanıtın olmadığını iddia etmektedir.

Kriptozoolojik yaratıklar arasında Mothman de oldukça popülerdir. Bu yaratık, Batı Virginia, ABD’deki bir köyün yakınında görüldü ve ilk olarak 1966 yılında keşfedildi. Mothman, yaklaşık 2 metre boyunda ve kanatlı olduğu söylenen bir yaratıktı. Yaklaşık bir yıl boyunca köy halkı tarafından görülen Mothman, sonunda kayboldu. Bu garip yaratıkla ilgili birçok söylenti var, ancak hiçbiri bilimsel olarak doğrulanmadı.

Benzer şekilde, Bigfoot ve Nessie gibi kriptozoolojik canlılar, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu canlıların varlığına dair birçok görgü tanığı ifadesi var, ancak halen bilimsel kanıtlar themesi için yeterli değil. Ayrıca bir başka ünlü kriptozoolojik hikayelerden biri de Chupacabra’dır. Bu yaratığın Latin Amerika’da olduğu iddia edilir ve bu yaratık diğer hayvanların kanını emen, sivri dişli bir yaratık olarak tasvir edilir.

MAKALE
Sürdürülebilir Çözümler: Neden Mikroplastiklerden Kurtulmalıyız?

Bununla birlikte ünlü kriptozoolojik olaylar, bilim dünyasında tartışmalara ve eleştirilere de neden olmuştur. Bazı araştırmacılar, bu iddiaların birer efsaneden ya da şehir efsanesinden başka bir şey olmadığını söylerken, diğerleri kriptozoologların keşiflerini göz ardı etmenin yanlış olduğunu düşünmektedir.

Kriptozoolojinin Eleştirisi

Kriptozooloji, bilimsel camia tarafından oldukça eleştirilen bir konudur. Bunun başlıca sebepleri, kriptozoolojide araştırılan yaratıkların bilimsel yöntemlerle kanıtlanamaması, tanımlarının belirsiz olması ve delillere dayanmamasıdır. Eleştirenler, vahşi hayvanları veya mitleri etkileyici hikâyeler ya da yalanlarla desteklemekle suçlarlar.

Birçok bilim insanı, kriptozoolojinin bir sahtekârlık olarak kabul edildiğini söylemektedir. Hatta bazıları, kriptozoolojinin gerçek bilimle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmektedir. Kriptozoolojik yaratıkların gerçek olduğunu düşünenler ise, bilimsel yöntemlerle kanıtlanamamış olmalarının tamamen yeni bir şey olduğunu ve bu yüzden bilim insanlarınca reddedildiğini savunmaktadırlar.

Ayrıca, kriptozoolojinin hayvan hakları açısından da eleştirildiğini belirtmek gerekir. Eleştirenler, kriptozoolojik canlıları araştırmak için yapılan çalışmaların bazen etik olmayan yöntemler içeren, hayvanları rahatsız eden veya öldüren faaliyetleri içerdiğine dikkat çekmektedirler. Bu tür eleştiriler, kriptozoolojinin hayvan hakları açısından da yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

Son olarak, kriptozooloji konusunda yürütülen araştırmaların birçoğu, gerçek bilimsel çalışmalarla kıyaslandığında çok daha az şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Bu, araştırmaların tam olarak nasıl yürütüldüğü, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve sonuçlarının ne olduğu konusunda yeterli bilginin olmamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden birçok bilim insanı, kriptozoolojinin bilimsel olarak ele alınması gerektiği ve konunun daha doğru bir şekilde araştırılması gerektiği kanısındadır.

Olabilir mi?

Kriptozooloji, birçok kişi için mistik yaratıkların varlığına dair bir araştırma alanıdır. Peki, bu yaratıklar gerçekten var mıdır? Bu soru, kriptozoolojinin merak uyandıran tartışma konularından biridir.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre, kriptozoolojik canlıların gerçek olup olamayacağına dair cevap net değildir. Çünkü, bu tür canlıların var olup olmadığını ortaya koyacak kesin kanıtlar henüz bulunamamıştır. Ancak, kriptozoolojik yaratıkların varlığına dair birçok görgü tanığı ifadesi bulunmaktadır.

Bu nedenle, bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, kriptozoolojik canlıların varlığına dair ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, son yıllarda gelişen teknolojik imkanlar, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasına izin vermektedir.

Kriptozoolojik canlıların gerçek olabilme ihtimalleri, bilim insanları tarafından farklı şekillerde tartışılmaktadır. Bazılarına göre, bazı kriptozoolojik yaratıkların varlığına dair kanıtlar mevcuttur ancak yeterli olmayabilir. Diğer bilim insanlarına göreyse, bu tür canlıların var olması tamamen teorik bir ihtimal olarak ele alınabilir.

Bununla birlikte, bazı kriptozoolojik yaratıkların gerçek olabilirliği, doğal ya da nesnel faktörler göz önüne alınarak tartışmalı bir konudur. Örneğin, bazı yaratıkların yaşayabilmesi için özel bir habitat gerekirken bazıları için yalnızca beslenme şekilleri yeterli olabilir.

Kriptozoolojik canlıların var olabilme ihtimallerine karşın, bilim insanları bazı yaratıkların gerçek olamayacak kadar absürt veya hayali olduğunu savunur. Örneğin, birçok kişi için Yetti, Nessie ya da Bigfoot gibi yaratıkların varlığı tamamen hayal ürünüdür.

Bununla birlikte, bazı kriptozoolojik yaratıklarına dair kanıtlar mevcuttur. Örneğin, Nessie olarak da bilinen Loch Ness Canavarı’nın varlığına dair birçok fotoğraf ve video kaydı bulunmaktadır. Ancak, bu görüntülerin gerçekliği konusunda halen bilimsel tartışmalar devam etmektedir.

Üstelik, insanların yıllardır gözlemlediği bazı kriptozoolojik yaratıkların, henüz bilimsel olarak keşfedilmemiş olması da düşünülebilir. Bu nedenle, kriptozoolojik araştırmaların önemi ve potansiyeli her geçen gün artmaktadır.

Olabilirlik İhtimalleri

Kriptozoolojik yaratıkların gerçek olabilme ihtimalleri, her ne kadar bilim çevreleri tarafından sorgulansa da, bazı yöntemlerle mümkün olabilir. Örneğin, teknolojik gelişmeler sayesinde karanlık yüzeylerdeki deniz canlıları ve daha önce keşfedilmemiş bitki türleri gibi pek çok canlı türü bulunmuştur. Benzer şekilde, kara hayvanları için de benzer araştırmalar yapılabileceği ve kriptozoolojik yaratıkların bulunabileceği düşünülmektedir.

MAKALE
Güneş İmparatorluğu Japonya'nın Sıradışı Tarihi

Öte yandan, kriptozoolojik yaratıkların gerçek olabilme olasılıklarına dair birçok eleştiri ve tartışma da vardır. Özellikle, bazı kriptozoolojik canlıların kesinlikle var olma ihtimalinin çok düşük olmasına rağmen, araştırmacılar hala onların varlığına inanmaktadır. Bu nedenle, bazı bilim insanları kriptozoolojinin tamamen spekülatif bir alandaki olarak görülmekte ve bilimsel araştırmaların yürütülmemesi gereken konuların başında geldiğini savunmaktadır.

Bununla birlikte, bazı kriptozoolojik araştırmacılar, tarih boyunca sayısız efsane, masal ve hikayeye konu olan yaratıkların aslında gerçek olabileceğini düşünmektedirler. Bazı durumlarda, bu yaratıkların gerçek olduğuna dair kanıtların ortaya çıkması bile mümkündür. Örneğin, 1994 yılında Pangboche Mani, Everest Dağı’ndaki bir tapınaktan çalındı. Bu taş, Yeti adlı efsanevi yaratığa ait bir parça olduğu iddia edildi. Pangboche Mani daha sonra geri getirildi ve bir DNA testi, saç ve kemiklerden oluşan örneklerin Himalaya kökenli bir primatla eşleştirilebileceğini ortaya çıkardı. Bu sonuç, Yeti’nin gerçekten var olabileceği fikrini desteklemektedir.

kriptozooloji

Özetle, kriptozoolojik yaratıkların varlığı hala bilim dünyasında tartışmalı bir konudur. Ancak, bazı yöntemlerle, bu yaratıkların keşfedilebileceği mümkündür. Bununla birlikte, bu canlıların gerçek olabilme ihtimalleri hala oldukça düşüktür ve çoğu zaman gerçekliği belirsiz efsanelere dayanmaktadır. Kriptozooloji alanındaki araştırmalar ve teknolojik gelişmelerle, gelecekte daha fazla bilgi edinilebilir ve belki de bazı kriptozoolojik canlılar gerçekten de keşfedilebilir.

Olasılıklar ve İmkansızlıklar

Kriptozoolojik canlılar hakkındaki tartışmalar, onların gerçek olup olmadığına dair soruların yanıtlanması üzerinedir. Bazı bilim insanları, kriptozoolojik yaratıkların gerçekte var olmadığını savunurken, bazıları ise bu iddiaların gerçek olabileceğini düşünmektedir.

Kriptozoolojik yaratıkların gerçek olma ihtimalleri, tamamen bilimsel verilere dayanmaktadır. Özellikle, insanların henüz keşfetmediği derin okyanus tabanlarında farklı türlerin var olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bazı canlıların doğal ortamlarında büyüyüp mutasyon geçirerek çok farklı görünebildiği de bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, kriptozoolojik canlılar hakkında absürt değerlendirmeler yerine bilimsel bir perspektiften bakılması gerekmektedir.

Ancak, birçok kriptozoolojik iddia, tamamen şizofrenik bir hayal ürünü olabilir. Örneğin, Bigfoot ve Mothman gibi yaratıkların varlığı hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Bu yaratıkların varlığı hakkındaki iddiaların çoğu görgü tanıklarına dayanmaktadır. Ancak, bu görgü tanıkları genellikle yalan söyledikleri veya yanıltıcı oldukları için kanıtlanamamaktadır.

Sonuç olarak, kriptozoolojik yaratıkların gerçek olup olmadığı sorusu hâlâ tartışılıyor olsa da, bu yaratıkların varlığı için tamamen bilimsel bir yaklaşım ile değerlendirme yapılması gerekmektedir. Absürt iddialardan kaçınılmalı ve gerçekçi olmayan spekülasyonlar yerine, gerçek bilgi ve kanıtlara dayalı araştırmalar yapılmalıdır.

Kriptozoolojik Araştırmaların Geleceği

Kriptozoolojik araştırmaların geleceği, gizemli yaratıkların varlığını kanıtlama arayışının devam edeceği yönünde. Bu alanda teknolojinin gelişmesi sayesinde daha akıllı ve daha güçlü tekniklerin kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte, araştırmacılar, bu yaratıkların türlerinin gerçekten var olduklarını veya sadece bir mit olduğunu kanıtlamak için daha tutarlı kanıtlara ihtiyaç duyuyorlar.

Gelecekteki araştırmaların sonuçları, bu yaratıkların varlığını kanıtlama çabalarına bağlı olacak. Kriptozooloji, birçok kez eleştirilmiş olsa da, araştırmacılar, gizemli yaratıkların varlığını kanıtlamak için son derece motive olduklarını ve gelecekte daha derin araştırmalar yapacaklarını söylüyor.

Kriptozoolojik araştırmaların gelecekteki potansiyel sonuçları ve keşifleri, gözlem yönünde olabilir. Örneğin, önceden bilinmeyen bir yaratığın DNA’sı veya fosilleri keşfedilerek, yaratığın türüne ilişkin daha kesin veriler elde edilebilir. Benzer şekilde, deniz canavarları gibi belirsiz varlıklar da daha büyük ve daha güçlü bir araştırma ekibi sayesinde tanımlanabilir.

Ayrıca, bir diğer yöntem ise uzaktan algılama teknolojisi kullanarak tehlikeli yaratıkları tespit etmek. Bu teknoloji, keşfin güvende olması için araştırmacıların kaplan veya aslan gibi vahşi hayvanlarla en azından bir yarışabilecek seviyede kalmasına yardımcı olabilir.

Kriptozoolojik araştırmalar, gelecekteki teknolojinin etkileriyle birlikte, daha kapsamlı bir mücadele alanı haline gelecek ve önceden elde edilemez olan veriler artık daha kolay erişilebilecek. Bu sayede, yeni keşfedilen yaratıkların hayatlarına ve türlerine ilişkin bazı bilinmeyenleri keşfetmek mümkün olacak.

MAKALE
Dünya'yı Kurtarmanın On Yolları: Doğal Kaynak Sorununa Karşı Toplum Olarak Yapabileceklerimiz!

Gelişen Teknoloji ile Nasıl İlgileniyorlar?

Gelişen teknoloji, kriptozoolojik araştırmaları ve gizemli yaratıkları keşfetme sürecini daha da kolaylaştırdı. Özellikle son yıllarda artan dron kullanımı, keşif gezilerinde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, otonom araçlar ve insansız deniz araçları gibi yeni teknolojiler, daha önce erişilemeyen yerlere ulaşmak için kullanılıyor.

Bunun yanı sıra, bilgisayar teknolojisi de kriptozoolojik araştırmalarda büyük bir rol oynuyor. Yapay zeka ve veri analizi, gözlemlerin gerçekliğini doğrulamak için kullanılıyor. Örneğin, fotoğraf ve videoların analizi için geliştirilen algoritmalar, uzun süredir tartışılan canavarların gerçekliği hakkında daha somut veriler sunabiliyor.

Kriptozoolojik araştırmalarda kullanılan bir diğer teknoloji ise DNA analizi. Eski kalıntıların ve kan örneklerinin incelenmesi, daha önce keşfedilmemiş türlerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Özetle, teknolojinin gelişmesi, kriptozoolojik araştırmalara fayda sağlıyor ve gizemli yaratıkların keşfedilmesine yönelik çalışmalarda yeni bir çağ başlatıyor.

Yeni Potansiyel Keşifler

Kriptozoolojik araştırmalar uzun yıllar boyunca devam etmiştir ve halen birçok bilim insanı tarafından merak edilmektedir. Gelecekteki potansiyel keşifler için birçok yeni teori ve hipotez ortaya atılmaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birçok yeni araştırmaya olanak sağlanmıştır.

Bu yeni araştırmaların sonucunda gelecekte, kriptozoolojik yaratıkların izlerine rastlamak mümkün hale gelmiştir. Özellikle sulak alanlarda yaşayan devasa yaratıkların keşfi üzerine yapılan çalışmalar, bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, kriptozoolojide gözlemlenen bazı ilginç teoriler de gelecekteki keşifler üzerinde etkili olabilir. Örneğin, bazı araştırmacılar yaratıkların boyutunu açıklayabilmek için Dünya’da zamanda geriye doğru bir değişiklik olduğunu ve yaratıkların kökenlerinin de bu değişiklikle açıklanabileceğini düşünmektedirler.

Bunun yanı sıra, bazı bilim insanları, kriptozoolojik yaratıkların zaman içinde evrimleşerek insanoğlundan çok daha gelişmiş bir tür haline gelebileceğini düşünmektedirler. Bu teori, gelecekte yapılabilecek keşifler üzerinde oldukça etkili olabilir.

 • Genetik araştırmalarla: Genetik araştırmalar, kriptozoolojik yaratıkların varlıklarını kanıtlamak için kullanılan bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Gen klonlama teknolojisiyle, yaratıkların DNA örnekleri analiz edilerek, türlerin atalarını takip etmek mümkün olabilir.
 • Sonar teknolojisiyle: Kriptozoolojik yaratıkların genellikle deniz ve göllerde yaşadığı düşünüldüğünde, sonar teknolojisi keşif çalışmalarında en verimli yöntemlerden biri olarak kabul edilir.
 • Drone teknolojisiyle: Gelecekte insansız hava araçları (drone) kullanılarak gözetim yapmak, araştırma alanlarının daha genişleyerek, yeni keşiflerin ortaya çıkmasına olanak sağlayabilir.

Gelecekteki kriptozoolojik araştırmaların devamı ile daha fazla bilgi toplanarak, doğanın gizemli yönü daha iyi anlaşılabilir. Bu keşifler, insanların doğaya olan merakını artırarak, yeni keşifler yapmalarına ve doğaya olan saygılarını arttırmalarına da yardımcı olabilir.

Sonuç

Kriptozooloji konusu, hala öğrenilecek çok şey olduğunu ortaya koysa da, geleceğe dair hayallerimizde kesinlikle yer alıyor. Farklı canlıların keşfinden doğan bilgi, insanlığın evrimi için büyük bir adım olacak. Belki de birçok insanın ilgisini çeken ünlü kriptozoolojik olaylar, bir gün gerçekliği kanıtlanacak.

Ancak, kriptozoolojik yaratıkların gerçekliği konusunda henüz herhangi bir kanıt olmadığı için, bunlar hala birer efsane olarak kalıyorlar. Bilim adamları, tarih boyunca birçok örnek kaydetti, ancak koşullarının her zaman doğru şekilde gözlemlenmesi ve kaydedilmesi mümkün olmadı.

Hızla gelişen teknoloji, daha önce kriptozoolojik araştırmalar için mümkün olmayan araçların kullanımını mümkün hale getirdi. Bu nedenle, gelecekte geliştirilebilecek yeni teknolojiler, belki de kriptozoolojik yaratıkların keşfine yardımcı olabilir.

Özellikle DNA analizinin gelişmesi, kökeni bilinmeyen hayvanların türlerinin tespit edilmesi için umut vericidir. Araştırmaların nihai hedefi, bilgiyi elit çevrelerde değil, birçok insanın erişebileceği bir seviyeye taşımak olacaktır.

Son olarak, kriptozoolojinin asıl amacı bilimin sınırlarını ötesine geçmek, sadece yaratıkları keşfetmek değil, aynı zamanda doğa hakkında daha fazla şey öğrenmektir. Kriptozoolojik keşiflerin ve araştırmalarının faydası, mümkün olan her şeyi tanımlayan pratik bir zemin üzerinde insan hayatına etki etmesinde yatar. Sonuç olarak, belirgin olarak göstermektedir ki kriptozooloji, birçok farklı açıdan dikkate değer bir alandır.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Kriptozooloji: Gerçek Olabilecek Yaratıklar mı?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir