Java Dilinde 5 Must-Have Kod Örneği

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Java programlama dilini öğrenirken, belirli kod örneklerini öğrenmeniz, programlama yeteneğinizin ve deneyiminizin artması açısından oldukça önemlidir. Bu yazıda, Java dilinde öğrenilmesi gereken en önemli 5 kod örneği hakkında bilgi vereceğiz. Bu kod örnekleriyle ilgili ayrıntılı açıklamalarla donatılmış bir liste inşa edeceğiz. Bu örnekleri öğrenerek, Java dilinde en çok kullanılan kod yapılarını keşfetmeniz mümkün olacak.

1. Switch-Case Kodu: Bir değişkenin değerine göre bir dizi işlem yapmak için kullanılan switch-case kodu hakkında bilgi edineceksiniz. Bu kod yapısı, birçok programlama dilinde mevcuttur. Değişkenin değerine göre belirli bir durumu gerçekleştirmek isteyen bir programlamacı, switch-case kodunu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilir.

2. Döngü Kodu: Java dilinde bir işlemi tekrarlamak için kullanılan birkaç döngü kod yapısı vardır. While döngüsü, belirli bir koşula kadar tekrarlanan bir yapıdır. For döngüsü ise, belirli bir koşula kadar belirli bir sayıda tekrarlanan bir yapıdır. Her bir kod yapısı, farklı kullanım senaryolarına sahiptir. Bu yazıda, her iki döngü türü hakkında da ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

 • While döngüsü, belirli bir koşula kadar tekrarlanır. İlk başta koşul doğruysa, döngü sürekli olarak tekrarlanır. Koşul yanlış olduğunda, döngü sona erer.
 • For döngüsü, belirli bir koşula kadar belirli bir sayıda tekrarlanır. Bu döngü türü, belirli bir koşulun yerine getirilmesi için kullanılır.

3. Method Kodu: Tekrar tekrar kullanılabilen kod bloğunu birleştirmek için kullanılan method kodu, Java dilinde oldukça sık kullanılan bir kod örneğidir. Method kodları, kodunuzu yeniden kullanılabilir hale getirmenize yardımcı olur ve programlama kodunu daha düzenli hale getirir.

4. Exception Kodu: Programın çalışması sırasında oluşabilecek hataları yakalamak için kullanılan exception kodu, Java dilindeki en önemli kod örneklerinden biridir. Programlama kodları karmaşık olduğunda, hatalar oluşabilir. Bu hataları doğru şekilde yakalamak ve yönetmek için exception kodunu kullanabilirsiniz.

5. Array Kodu: Array kodu, geniş veri kümelerini depolamak için kullanılan kod örneklerinden biridir. Bu kod yapısı, çok sayıda veriyi aynı anda saklamak isteyen programcılar için son derece kullanışlıdır. Array kodlarını kullanarak, programınızın daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

1. Switch-Case Kodu

Switch-Case kodu, bir değişkenin değerine göre bir dizi işlem yapmak için kullanılan bir kod örneğidir.

Bu kod ile, aynı işlemleri yürütmek için uzun bir if-else bloğunu kullanmak yerine daha kısa ve daha anlaşılır bir kod yazabilirsiniz. Bu kod örneği, bir değişkeni farklı değerlere göre sıralar ve her bir değer için farklı işlemler gerçekleştirir.

Örnek Kod Açıklama
switch(değişken) { case değer1: işlem1; break; case değer2: işlem2; break; default: default işlemi; break; } Bir değişkenin değerine göre işlem yapmak için kullanılabilecek switch-case kod örneği.

Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi, switch-case kod bloğu değişkeni sıralar ve belirli bir değeri karşıladığında belirli işlemleri gerçekleştirir. Kod örneğindeki “default” bloğu, herhangi bir belirtilen değere sahip olmayan bir değişken durumunda kullanılır.

MAKALE
Önemli Java Kodları Nelerdir?

2. Döngü Kodu

Döngü kodu, özellikle bir işlemi belirli koşullara uygun şekilde tekrarlamak için kullanılır. Bu sayede tekrar eden işlemler tek tek yazılmak yerine, kolayca bir döngü içerisinde tanımlanabilir. Bu da hem kodun okunabilirliğini artırır, hem de programlama sürecini kolaylaştırır.

Java dilinde kullanılan iki temel döngü kodu vardır; while ve for. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanır. Örneğin, bir sayının 1’den 10’a kadar olan tüm sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için while döngüsü kullanılabilir.

While Döngüsü Örneği:
int sayi = 1;while(sayi <= 10) {  if(sayi % 3 == 0) {    System.out.println(sayi + " sayısı 3'e bölünebilir.");  } else {    System.out.println(sayi + " sayısı 3'e bölünemez.");  }  sayi++;}

For döngüsü ise belirli bir koşula kadar belirli bir sayıda tekrarlanır. Örneğin, yine 1'den 10'a kadar olan sayıların 2'ye bölünenlerini bulmak için for döngüsü kullanılabilir.

For Döngüsü Örneği:
for(int sayi = 1; sayi <= 10; sayi++) {  if(sayi % 2 == 0) {    System.out.println(sayi + " sayısı 2'ye bölünebilir.");  } else {    System.out.println(sayi + " sayısı 2'ye bölünemez.");  }}

Her iki döngü kodu da programlama sürecinde çok sık kullanılır. Doğru bir şekilde kullanıldıkları takdirde, hem kodun okunabilirliğini hem de işlem hızını artırabilirler. Ancak, döngü kodları çok kullanılıp yanlış kullanılırsa, program performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, döngü kodları kullanılırken dikkatli olmak gerekir.

While Döngüsü

Java'da while döngüsü, belirtilen bir koşulun doğru olması durumunda tekrar tekrar çalışır. Koşul herhangi bir boolean ifade olabilir ve sadece doğru veya yanlış sonuçlar döndürebilir. Döngü, koşul yanlış olduğunda durur.

While döngüsünün yapısı şöyledir:

Kod Örneği Açıklama
while(koşul){  kodlar;}
Döngü, koşul doğru olduğu sürece kodları tekrarlar

While döngüsünün kullanımı, özellikle girilen değere göre belirli sayıda işlem gerçekleştirilmesi gerektiğinde oldukça faydalıdır. Örneğin, belirli bir sayı girilene kadar kullanıcıdan sayı almamız gerektiğini düşünelim. Bu işlemi while döngüsü ile şu şekilde yapabiliriz:

 • Kullanıcının girdiği sayıyı 0 olarak tanımla
 • While döngüsünü başlat ve koşul olarak 'girilen sayı 0 değilse devam et' belirle
 • Kullanıcının girdiği sayıyı al ve toplama değişkenine ekle
 • Girilen sayıyı 0 olarak tanımla
 • Döngü bittiğinde, toplama değişkenini yazdır

Bu işlem, kullanıcının girdiği sayılar toplanana kadar devam eder ve sonuç olarak toplam değerini verir.

While döngüsü aynı zamanda döngü içindeki değişken sayısını sınırlamaz, bu nedenle sonsuz döngülerin önüne geçmek için döngüye break ifadesi eklemek gerekebilir.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, while döngüsü Java programları için oldukça önemlidir. Hem tekrarlayan kod yazısını azaltır, hem de belirli bir koşula kadar programı tekrarlar.

For Döngüsü

Java'da döngü kodları önemli bir yere sahiptir. Bu kodlar ile bir işlemi belirli bir sayıda veya koşul sağlandığı sürece tekrarlayabiliriz. For döngüsü ise belirli bir koşula kadar belirli bir sayıda tekrarlayan bir döngü kodudur.

MAKALE
Okulda veya İş yerinde Java Dili İçin İlk Adımınızı Atın!

For döngüsü, genellikle bir sonraki işlem için bir sayaç kullanır. Döngünün çalışması için bir başlangıç değeri atanır ve ardından her bir turda sayaç arttırılır. Döngünün belirli bir koşula kadar çalışması için ise genellikle bir koşul ifadesi kullanılır. Örneğin, döngünün 5 kere çalışması istenirse, sayaç 5'ten küçük olduğu sürece döngü devam eder.

Bir for döngüsü örneği şu şekilde yazılabilir:

 • for(int i = 0; i < 5; i++)
 • {
 • System.out.println("Merhaba Dünya!");
 • }

Bu kod parçası, "Merhaba Dünya!" ifadesini 5 kere yazdırır. Döngü 0'dan başlar, her turda sayaç 1 artar ve sayaç 5'ten küçük olduğu sürece döngü devam eder.

For döngüsünü kullanarak bir dizinin elemanlarına da erişebiliriz. Bu işlem için dizinin boyutunu bilmemiz gerekmektedir. Örneğin, bir dizideki tüm elemanları yazdırmak için for döngüsü kullanabiliriz:

 • int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};
 • for(int i = 0; i < sayilar.length; i++)
 • {
 • System.out.println(sayilar[i]);
 • }

Bu örnek, "1 2 3 4 5" şeklinde ekrana yazdırır. Dizinin boyutu for döngüsü tarafından hesaplanır ve her turda dizinin bir sonraki elemanına erişebiliriz.

Kısacası, for döngüsü belirli bir koşula kadar belirli bir sayıda tekrarlayan bir döngü kodudur. For döngüsü, genellikle bir sayaç kullanarak çalışır ve belirli bir koşula göre çalışmasını sonlandırır.

3. Method Kodu

Javanın en önemli öğelerinden biri olan methodlar, tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarını birlikte toplar. Bir method tanımlandığında, methodun ne yapacağına dair bir kod bloğu yazılır ve daha sonra bu method tekrar tekrar kullanılabilir. Bu özellik özellikle büyük bir proje geliştirirken, tekrar tekrar kullanılabilen kodların yazımını büyük ölçüde azaltır.

Methodlar ayrıca kod tamamen bitmiş olduğunda bile işlevsel olmalarını sağlar. Örneğin, bir program veya uygulama, bir method içinde tanımlanan birkaç farklı varyasyonla çalışabilir. Bu da tekrar tekrar yazmanız gereken kodların sayısını azaltır.

Java dilindeki method tanımlarının genel bir yapısı vardır. Methodlar, bir adla başlar ve bir sonra ayrıca bir açılış ve bir kapanış parantezi içerirler. Ayrıca, methodun yapacağı işlemler de kapalı parantezler arasında yer alır. Örneğin:

public void addNumbers (int a, int b)
... ... ... ...
 • public: Bu özellik methodun herhangi bir yerden çağrılabilir olduğunu ifade eder
 • void: Bu özellik methodun herhangi bir değer döndürmediğini ifade eder
 • addNumbers: Bu özellik methodun adını ifade eder
 • (int a, int b): Bu özellik ise methodun içinde yer alan parametrelerin adlarını ve veri türlerini ifade eder

Bir method, bir kez değişken tanımlamanın yerine kullanılabilir. Bir method, ~hazırda bir kez tanımlandığında~ daha sonra kodun herhangi bir yerinde çağrılabilir. Bu özellik, özellikle düzenli olarak kullanılan kod blokları için faydalıdır ve gereksiz kod yazımını önler.

4. Exception Kodu

MAKALE
C ve C++ Dilleri Arasındaki Farklar ve Örnek Projeler

Programlama yaparken, olası bir hata senaryosuna dair önlemler almak önemlidir. Java dilinde de bu tür hataların yönetimi için exception kodu kullanılır. Bu kod bloğu, programın çalışması sırasında oluşabilecek olası hataları işleyerek programın çökmesini engeller.

Başka bir deyişle, programın hata vermesi durumunda, exception kodu bu hatayı yakalar ve belirli bir işlem yaparak programın devam etmesini sağlar. Bu sayede, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunulur ve programın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır.

Exception kodu, try-catch blokları kullanılarak yazılır. Try bloğunda, hata oluşabilecek kodlar yazılırken, catch bloğunda olası hataları yakalayacak kodlar yazılır. Eğer try bloğundaki kodlarda bir hata oluşursa, catch bloğunda belirtilen işlemler gerçekleştirilir ve program kaldığı yerden devam eder.

Örneğin, kullanıcının girdiği bir sayıya göre hesaplama yapılan bir programda, kullanıcının yanlışlıkla bir harf veya string girme ihtimaline karşı exception kodu kullanılabilir. Böylece program, yanlış giriş yapılması durumunda hata vermez ve kullanıcıya yeniden bir giriş şansı tanır.

Exception kodu, programların güvenliği açısından da son derece önemlidir. Özellikle web tabanlı uygulamalarda, kullanıcıların yaptığı yanlış girişler ve hatalar, programların çökmesine neden olabilir. Bu nedenle, exception kodu kullanarak hataların yönetimi ve programın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanabilir.

Toparlamak gerekirse, exception kodu programlama yaparken önemli bir kod bloğudur. Programın hata vermesi durumunda yakalama işlemi yaparak, programın çökmesini engeller ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunar. Bu kod bloğunun kullanımı programların güvenliği açısından da son derece önemlidir ve özellikle web tabanlı uygulamalar için vazgeçilmez bir özelliktir.

5. Array Kodu

Java dilinde, programlama için sıklıkla kullanılan arrayler, geniş veri kümesini depolamak için kullanılır. Verileri farklı tiplerde depolayabilen arrayler, değişkenler ve objelerin dağıtımında sıklıkla kullanılır.

Arrayler, tek boyutlu veya çok boyutlu olabilirler. Tek boyutlu arrayler, listeler veya diziler gibi birden fazla elemanı olan bir veri kümesidir. Örneğin, 5 elemanlı bir integer arrayi aşağıdaki gibi oluşturulabilir:

Index Eleman
3
1 6
2 9
3 12
4 15

Bir arraye erişmek için, index numarası kullanılır. Yukarıdaki örnek arrayinde, index 2, değer 9'a eşittir. Bu şekilde, belirli bir index numarası kullanılarak array elemanlarına erişilir ve değiştirilebilir.

Ayrıca, çok boyutlu arrayler de bir dizi olarak depolanır. Bunlar, matrisler gibi tek bir veri türü içeren veri yapılarıdır. Birden fazla boyutlu array oluşturma örneği aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Index İndex Eleman
1
1 2
1 3
1 4

Yukarıdaki örnek, 2 boyutlu bir array'i, 2 satır ve 2 sütuna sahip bir matris olarak göstermektedir. İç içe geçmiş for döngüleri kullanarak, bu tür arrayler daha kolay şekilde erişilebilir hale getirilebilir.

Arrayler, geniş veri kümesinin depolanması ve işlenmesi için birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Java dilinde, farklı array türleriyle birçok işlem yapılırken, programlama için array kullanımı oldukça önemlidir.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Java Dilinde 5 Must-Have Kod Örneği

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir