İnsan Değeri: Sınırsız Mı, Yoksa Kullandığınız Kadar mı?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnsanlar her zaman değerli olmuşlardır. Ancak, insanların değerinin sınırsız olduğu ya da belirli şartlar altında azalabileceği farklı görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre insanların değeri sınırsızdır çünkü her bir insan diğerinden farklıdır ve hayatta kendine özgü bir yere sahiptir. Diğer taraftan, bazı insanlar insanların değerinin işlerine geldiği kadar olduğuna inanır. Yani, insanların değeri sadece toplumdaki konumlarına, maddi durumlarına ve çalışma koşullarına göre belirlenir. Bu makalede, insanların gerçek değerine yaklaşımı tartışacağız ve farklı sektörlerde, iş dünyasında, toplumda, kültürlerde ve teknolojinin etkisi altında değer kavramını ele alacağız.

Değer Kavramı

Değer kavramı, oldukça geniş bir anlama sahip olmakla birlikte insan değerine odaklanılacak. İnsan değeri, bir kişinin veya toplumun, özellikle sahip olduğu özellikler, nitelikler ve yetenekler açısından taşıdığı değeri ifade eder. İnsan değerinin ölçülmesi oldukça zor bir kavramdır çünkü her bireyin farklı nitelikleri ve özellikleri vardır. Ancak, insan değeri birçok ölçüye dayanarak belirlenebilir.

Birçok kültürde insan değeri, toplumda insanın hangi pozisyonda bulunduğu, ailesi, işi ve statüsü gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Bununla birlikte, modern zamanlarda, insan değeri, çok çeşitli sosyal ve ekonomik faktörlere dayanarak da ölçülebilir. İnsan değeri, eğitim, sahip olunan birikim, çalışma ortamındaki durum ve ücretler gibi özelliklerle ilişkilendirilebilir. Fakat insan değeri, sadece bu faktörlere bağlı değildir. Özellikle birçok kültürde ahlaki ve etik ilkeler de insan değerini belirler.

Genel olarak, insan değerinin ölçülebilirliği hakkında birçok farklı görüş vardır. Ancak her ne kadar ölçülebilirliği zor olsa da, insan değeri, insana atfedilen saygı ve öneme dayanarak korunmalı ve desteklenmelidir.

Değer ve İş Dünyası

İş dünyası, insan değerine bakış açısı konusunda farklı bakış açılarına sahip. Bazı işverenler, çalışanlarının insan değerine saygı gösterirken, bazıları için ise insan değerinin önemi sıfıra yakın. İşverenlerin tutumu, çalışanların işyerindeki durumu ve insan değeri arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Bu nedenle işverenlerin, çalışanların insan değerine saygı göstermesini beklemeleri çok önemlidir. İşverenler, çalışanlarının insan değerine saygı göstermesine karşılık, çalışma koşullarını iyileştirmekle sorumludur. Böylece iş sorumluluklarına daha fazla odaklanarak işlerinin kalitesini artırabilirler.

İşverenlerin tutumunun yanı sıra, çalışanların da insan değerine saygı göstermesi gerekiyor. İnsan değeri, işyerinde bir takım kuralların varlığını gerektirir ve çalışanların bu kurallara saygı göstermesi önemlidir. Aynı zamanda, bu kuralların oluşturulması ve işletmede uygulanması da işverenlerin sorumluluğunda olur.

İş dünyasında insan değerine saygı göstermenin yollarından biri de işletme politikalarının, değer yargılarının bu yönde olmasıdır. İşletmeler, insan değerine saygı duyduklarını açıkça ifade eden bir bölüm oluşturabilirler. Böylece, işletmelerin çalışanlarının insan değerine saygı göstermesini sağlayabilirler. İşletmelerin bu şekilde bir tutum sergilemesi, çalışanların işlerindeki motivasyonunu arttırarak iş verimliliğini de arttırabilir.

Farklı Sektörlerde İnsan Değeri

İş hayatında insan değerine yaklaşım, çalışanların ve işverenlerin tutumu sektörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Sağlık, eğitim ve turizm sektörleri gibi farklı sektörlerde insan değeri üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu farklılıklar ortaya çıkıyor.

Sağlık sektörü, insan hayatı için en önemli sektörlerin başında geliyor. Ancak çalışma koşulları, iş yükü gibi nedenlerle hekimler ve sağlık personeli de insan değeri sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Yapılan araştırmalar, sağlık sektöründe çalışanların iş koşullarının kötüleşmesi halinde işlerini bırakmaya daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor. Ayrıca hekimlerin sürekli artan iş yükü, hastane koşulları ve hasta memnuniyetinin sağlanamaması, hekimlerin iş motivasyonunu da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Eğitim sektörü de insan değerine yaklaşım konusunda kritik bir sektör. Öğretmenlerin ücretleri, çalışma saatleri ve eğitim kalitesi, insan değeri sorunu ile yakından ilişkili. Öğretmenlerin eğitim kalitesinin arttırılması, öğrencilerin başarısını etkilediği gibi, öğretmenlerin de iş motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin iş koşullarının iyileştirilmesinin, eğitim kalitesini arttırabileceğini gösteriyor.

Turizm sektörü de insan değeri üzerinde etkili olan bir sektör. Turizm işletmelerinde çalışanların durumu, ücretler ve insan değeri konularında farklı görüşler yer alıyor. Bazı araştırmalar turizm sektöründe çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini, bazı araştırmalar ise turizm sektöründe çalışanların birçoğunun işleri ile mutlu olduklarını ortaya koyuyor. Ancak tüm sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de insan değerinin korunması önemli bir mesele.

Farklı sektörlerde insan değeri sorununun çözüme kavuşturulması için önemli adımlar atılabilir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adaletli ücret politikalarının uygulanması, işverenlerin insan değerine saygı duyması önemli birer adım olabilir. Ayrıca insan değeri üzerine yapılan araştırmaların arttırılması, insan değerinin korunması için alınabilecek önlemleri de çeşitlendiriyor.

MAKALE
Hangi saatler hangi stil için idealdir?

Sağlık Sektörü

Sağlık sektörü, insan hayatına dokunan en önemli sektörlerden biridir. Hekimler ve sağlık personeli, insan hayatını korumak için zorlu şartlar altında çalışırken, kendi insan değerlerini de koruyabilmelidir. Ancak, sağlık sektöründe iş yükü, iş koşulları ve insan değeri arasında sıkça karşılaşılan bir denge sorunu vardır.

Hekimler ve sağlık personeli, çoğu zaman yoğun iş yükü altında çalışırlar. Hastaların yaşamlarını kurtarmak ya da onların sağlık durumlarını düzeltmek için çalışırken, kendilerinin de uygun dinlenme ve çalışma koşullarına sahip olmaları önemlidir. Sağlık personelinin iş koşullarının düzenlenmesi, onların insan değerlerinin korunması açısından büyük önem taşır.

Bununla birlikte, sağlık sektöründeki insan değeri sadece sağlık personeli için değil, hastalar için de önemlidir. Tıbbi müdahalelerin doğru ve etkili bir şekilde yapılması, hastaların insan değerlerine saygı gösterilerek yapılması gerekir. Bu nedenle, sağlık sektöründe çalışanlar, hem kendilerinin hem de hastaların insan değerlerine uygun bir şekilde davranmak için mücadele etmelidirler.

Bu dengeyi sağlayacak politikalar ve düzenlemeler, sağlık sektöründe çalışanların insan değerlerinin korunması için önemlidir. Sağlık sektöründe çalışanların insan değerlerinin korunması, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır hem de bu hizmetlerin halkın güvenini kazanmasına yol açar.

Eğitim Sektörü

Eğitim sektörü, insan değeri açısından oldukça önemli bir sektördür. Ancak ne yazık ki, öğretmenlerin ücretleri, çalışma saatleri ve eğitim kalitesi konularında birçok sorun bulunmaktadır.

Öğretmenler, toplumun geleceğinde çok önemli bir rol oynarlar. Ancak ücretlerinin yetersiz olması, çalışma saatlerinin fazla olması ve çalışma koşullarının zorlu olması, öğretmenlerin işlerine olan motivasyonunu etkilemektedir. Bu da, dolaylı olarak öğrencilerin eğitim kalitesini etkileyebilmektedir.

Bununla birlikte, eğitim kalitesi de öğretmenlerin çalışma koşulları ve ücretleriyle yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin işlerine olan motivasyonunu etkileyen bu faktörler, dolaylı olarak öğrencilerin eğitim kalitesini de etkiler. Bu nedenle, öğretmenlerin iş koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması önemlidir.

Bir diğer önemli konu, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Her çocuk, eşit kalitede bir eğitim almaya hak kazanmalıdır. Ancak ne yazık ki, bazı okullarda eğitim standartları diğerlerine göre düşüktür. Bu da zengin-fakir ayrımının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, eğitim kalitesinin herkes için eşit şekilde sağlanması önemlidir.

Eğitim sektöründe insan değerine gereken önem verilmeli ve öğretmenlerin çalışma koşulları, ücretleri, eğitim kalitesi gibi konularda gerekli adımlar atılmalıdır. Bu, öğretmenlerin motivasyonunu artırırken, öğrencilerin de daha iyi bir eğitim almasını sağlayacaktır.

Turizm Sektörü

Turizm sektörü, dünya ekonomisinde önemli işletmelerden biri olmakla birlikte, insan kaynakları yönetimi açısından da önemlidir. Turizm işletmelerinde çalışanların durumu, ücretleri ve insan değeri konusunda farklı görüşler vardır.

Birçok turizm işletmesi, çalışanlarına düşük ücretler ödeyerek, karlarını artırmayı hedeflerken, diğer işletmeler ise çalışanlarına daha yüksek ücretler, sosyal haklar ve insanca çalışma koşulları sunmaktadır.

Ayrıca, turizm sektöründe çalışanların iş güvencesi de önemlidir. Mevsimsel etkilerden dolayı, turizm işletmelerinde bazı dönemlerde iş yükü azalabilir. Bu da, çalışanların maaşlarında azalma, hatta işsiz kalma riski yaratabilir.

Bununla birlikte, turizm sektöründe çalışanların insan değeri açısından, tatilcilerin ihtiyaçlarına hizmet etmeleri, turistlere saygılı ve misafirperver olmaları beklenir. Dolayısıyla, turizm işletmelerinde çalışanların işlerini yaparken hem işlerine saygı göstermeleri hem de turistlere saygılı davranmaları önemlidir ve insan değerini temsil eder.

İşveren Yaklaşımları

İşverenlerin işyerinde çalışanlarına karşı gösterdiği tutum, işyerindeki insan değerine yaklaşımını belirler. İşverenler, çalışanların hak ve ihtiyaçlarına saygı göstermekle yükümlüdür ve işyerinde insan değerini korumak zorundadır.

İnsan değeri, çalışanların saygın bir şekilde muamele görmesi, adil ücretler, iş ile özel hayat arasında denge, güvenli bir iş ortamı, gerekli eğitim olanakları, çalışanların görüş ve önerilerine değer verme gibi unsurları içerir. İşverenler, bu unsurların sağlanması için çaba göstermelidir.

Bununla birlikte, işverenlerin işyerinde insan değerini koruma ve sahip çıkma konusunda yeterli olmadığı durumlarda, çalışanlar haklarını koruyabilirler. Yasalar, çalışanların haklarını korumak için güvence sağlar. Bazı durumlarda, çalışanlar bu haklarını savunmak için sendikalar aracılığıyla da mücadele edebilirler.

Değer ve Toplum

Değer kavramı toplumsal bir olgudur ve farklı kültürlerde değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bir kültürde bireysel başarı ve maddi kazanımlar insan değerini artırırken, başka bir kültürde aile bağı ve toplumsal statü önemlidir. Toplumda insan değerine yaklaşım farklı değer yargılarının sonucu olarak değişebilir.

MAKALE
Dünya'nın en zorlu çölü: Hayatta kalmak mümkün mü?

Bazı toplumlarda insanların değeri kendi potansiyelleri veya kişisel özellikleri ile ölçülürken, diğer toplumlarda insanların sosyal rolleri ve katkıları değerlendirilir. İnsan değerine yaklaşımın farklılıkları, insan hakları konusunda da farklılıklara neden olabilir.

Birçok kültürde aile bağı ve toplumsal değerler insanların değerli olmasını sağlar. Bazı toplumlarda sahip olunan maddi şeyler ve başarı işaretleri de kişilerin değerini artırabilir. İnsanların değeri, toplumdaki yerleri ve fonksiyonları ile de ilgili olabilir.

Tüm bu farklılıklara rağmen, bireylerin kendilerine saygı göstermeleri ve başkalarının da saygısını kazanmaları önemlidir. Toplumda insan değerine saygı göstermek, insan haklarına saygı göstermek ve farklı kültürlere hoşgörü ile yaklaşmak gereklidir.

Kültürler Arası Değer Farklılıkları

Farklı ülkeler ve kültürler insan değerine farklı yaklaşımlar sergiler. Bazı kültürlerde insan, toplumun en önemli parçalarından biridir ve birey olarak değer verilirken, bazı kültürlerde toplumun refahı ön planda tutulur ve bireyin değeri toplumsal yararına göre belirlenir.

Batı kültürlerinde bireysel özgürlük ve bağımsızlığın ön planda olması, kişinin yaratıcı, özgür ve kendi yöneticisi olabileceği fikrini yansıtır. Bu kültürlerde bireysel özelliklerinin korunması ve özgür bireyler olarak takdir edilmesi önemlidir.

Doğu kültürlerinde ise genellikle toplum, bireyin üzerinde yer almaktadır. Aile, toplum ve vatan değerleri öne çıkar ve bireyler bu değerlere saygı gösterir. Bu kültürlerde insan, toplumun bir parçasıdır ve bireysellik yerine toplumsallık öne çıkar.

Ortadoğu kültüründe ise aile ve toplum çoğu zaman bireylerin kendilerinden daha önemlidir. Kişisel özgürlük ve bağımsızlık, aile ve toplum kurallarıyla sınırlıdır. Bu kültürde insan, toplamın bir parçasıdır ve bireysel değeri belirleyen şey, kişinin ailesinin ve toplumunun itibarına katkısıdır.

Bu farklılıklar, insan değerine farklı bir bakış açısı getirir ve kültürler arası anlayışı arttırmak için önemlidir. Farklı kültürlerdeki insan değerine yaklaşımların anlaşılması, çeşitliliği kucaklamaya yardımcı olabilir.

İnsan Hakları ve Değer

İnsan hakları ve insan değeri arasındaki bağlantı oldukça güçlüdür. İnsan hakları, insana saygı göstermenin ve onun değerini korumanın bir yolu olarak görülebilir. İnsan hakları evrensel bir anlayışı benimser ve herkesin doğuştan gelen haklara sahip olduğunu kabul eder. Bu haklar, yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eşitlik, adil yargılanma, işkence yasağı ve daha birçok hak içerir.

Bu haklar, insanın kendisine ve başkalarına saygı gösterme hakkını tanır ve bu da insan değerinin korunması için önemlidir. Ayrıca, insan haklarına saygı göstermek, insanların sahip olduğu değeri tanımak anlamına gelir ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunur.

İnsan hakları ve insan değeri arasındaki bağlantı, çoğu zaman insan hakları ihlallerinde açıkça ortaya çıkar. Örneğin, işkence, kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticareti gibi durumlar, insan haklarına yapılan ciddi ihlallerdir ve bu durumlarda insan değeri de ciddi şekilde zedelenir.

Özetle insan hakları, insanın değerinin korunması için önemlidir ve herkesin doğuştan gelen hakları vardır. İnsan haklarına saygı göstermek, insana saygı göstermek anlamına gelir ve insanın değerinin korunmasına katkıda bulunur.

İnsan Değeri ve Teknoloji

İnsanlık tarihi boyunca, insanlar hep teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Yeni buluşlar hayatımızı kolaylaştırırken insan faktörü her zaman önemli olmuştur. Günümüzde ise yapay zeka ve teknolojinin gelişimi ile birlikte insan değerine olan etkileri de tartışılmaktadır.

Bazıları teknolojinin insanları işlerinden edeceği veya onların yerini alacağı konusunda endişe ederken, bazıları teknolojinin iş dünyasına getirdiği yeniliklerin insanların hayatını kolaylaştıracağını düşünüyor. Kendi içinde bu iki görüş arasında uzlaşı bulmak zorlaşırken, iş dünyasında da yapay zeka ve teknolojinin kullanılması ile insan faktörünün önemi tartışılmaktadır.

Teknolojinin Olumlu Etkileri Teknolojinin Olumsuz Etkileri
  • İnsanların işlerini kolaylaştırması
  • Daha verimli çalışma ortamları yaratması
  • Hataların azaltılması
  • Kısa zamanda daha fazla iş yapılabilmesi
  • İnsanların işsiz kalması
  • Yapay zeka ile insan faktörünün azalması
  • İnsan ilişkilerinin azalması
  • Bilgi güvenliği konusunda endişeler

Her ne kadar yapay zeka ve teknolojinin insan faktörünü azaltacağı yönünde iddialar olsa da, insan faktörü iş dünyasında her zaman önemini koruyacaktır. İnsanlar hala karar verme süreçlerinde, müşteriyle etkileşimde ve yaratıcılığın gerektiği işlerde yer almaya devam edeceklerdir.

Bunun yanı sıra, yapay zeka ve teknolojinin kullanımı konusunda da belirli kurallar ve düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Yapay zeka ve teknoloji insan haklarına aykırı olmamalı ve bilgi gizliliği konusunda önlemler alınmalıdır. İnsanların işlerini kolaylaştıracak teknolojik gelişmeler ise, doğru bir şeklide yönetilirse insan değerine katkı sağlayacaktır.

MAKALE
Taksi Şoförlerinin İş Hikayeleri

İş Yerinde Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zeka, iş yerlerinde giderek daha yaygın hale geliyor. Şirketler, yapay zeka teknolojisi kullanarak iş süreçlerini hızlandırabilir, verimliliği artırabilir ve maliyetleri azaltabilirler. Ancak, yapay zeka teknolojisi kullanımı insan değeri ve işçilerin çalışma koşulları açısından bazı riskler taşır.

Yapay zeka teknolojisi kullanımının işçilerin işlerindeki durumu ve insan değeri üzerindeki etkisi incelenmeli. Örneğin, bir fabrikadaki birçok işçinin yerini otomatikleştirilmiş makineler aldığında, bu durum işçilerin işlerini kaybetmesine neden olabilir. Bu, iş kaybı ve işsizlik stresi yaşayan insanların değeri konusunda ciddi sorunları da beraberinde getirir.

Yapay Zeka Kullanımının Olası Riskleri İnsan Değerinin Korunması için Alınabilecek Önlemler
İş kaybı riski Yapay zeka teknolojisi kullanımının işçilere çalışma koşullarında ayrımcılık yapmaması sağlanabilir.
İş güçüne duyulan ihtiyacın azalması Yapay zeka teknolojisi kullanımı ile birlikte, iş yerindeki çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim programları düzenlenebilir.
Yapay zeka teknolojisi algoritmalarında cinsiyet, ırk ayrımcılığı Makine öğrenimine “insan etiği” temelli bir yaklaşımla dahil edilerek yapay zeka teknolojisi algoritmalarındaki ayrımcılık riskleri azaltılabilir.

Yapay zeka teknolojisi kullanımının sıkı bir şekilde yerleştirildiği iş yerlerinde, çalışanlara daha fazla iş güvenliği sağlama potansiyeli vardır. Ancak, yapay zeka kullanımında, kamusal özellikler günümüzde çözülmüş olamayan birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. İşyerinde yapay zeka kullanımının, insan değerini koruyarak olumlu bir şekilde başlatılabileceği düşünülebilir. Ancak yapay zeka teknolojisi insan değer ve iş hayatında diğer faktörlerle birlikte ele alınmalı ve iş gücü piyasasında yer alan kişilerin haklarını korumak için alınacak önlemler üzerinde durulmalıdır.

Sosyal Medya ve İnsan Değeri

Sosyal medya, son yılların en popüler ve etkili iletişim araçlarından biridir. Ancak, sosyal medyanın insan değerine olan etkisi sadece olumlu değildir. Bilhassa genç nesillerin yoğun bir şekilde kullanmaya başladığı sosyal medya platformları, insan değerini ciddi şekilde sorgulanır hale getirmiştir.

Birçok insan, sosyal medya platformlarındaki beğeni, paylaşım ve takipçi sayısını insan değerinin bir göstergesi olarak algılamaya başlamıştır. Bu durum, insanların kendilerine olan saygılarını ve değerlerini, sosyal medya üzerinden sürekli olarak başkalarının onayı ve beğenileri ile ölçmelerine sebep olmaktadır. Bu da, insanların gerçek benliklerinden uzaklaşmalarına, kalplerine ve zihnlerine bir yabancılaşmaya neden olmaktadır.

Ayrıca, sosyal medyanın yanlış kullanımı insan değerini sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de zedeleyebilir. Örneğin, sosyal medya platformları üzerinden yapılan ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımlar, insanların diğer insanlara olan saygılarını ve değerlerini sorgulamalarına sebep olabilir. Bu da, toplumda sevgi ve saygının azalmasına ve nihayetinde insan değerinin kaybolmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, sosyal medya platformları kullanımı, insanların kendilerine ve başkalarına olan saygılarını ve değerlerini sorgulamalarına sebep olabilir. Sosyal medya üzerinden insan değerine saygılı olmak, doğru bir şekilde kullanmak ve yanlış kullanımı önlemek, herkesin sorumluluğudur.

İnsan Değeri Korumanın Önemi

İnsan değeri herhangi bir maddi değerle ölçülemez. İnsanlar hayatın merkezi oldukları için saygıyı hak ederler. Onların hissiyatları, düşünceleri ve ihtiyaçları da değerlidir. İş dünyasında, çalışanların insan değerine saygı gösterilmesi ve korunması işverenlerin sorumluluğundadır. İşverenlerin gerçekleştirebileceği çeşitli adımlar mevcuttur.

İlk olarak, işverenler çalışanlarına adil ve eşit davranmalıdırlar. Bu, çalışanların cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini inançları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. İkinci olarak, çalışma koşulları güvenli ve sağlıklı olmalıdır. İşyerindeki riskleri en aza indirmek için işverenler, çalışanların güvenliğine öncelik vermelidir. Üçüncü olarak, işverenler çalışanların kişisel gizlilik haklarına saygı göstermelidir.

İnsan değerinin korunmasında toplumda da sorumluluklar vardır. Toplum olarak, herkesin insan onuruna saygı göstermesi gerekmektedir. İnsanlar arasında daha fazla yardımlaşma ve dayanışma ile insan değerine yapılan ihlallerin önüne geçilebilir.

İnsan değerine saygı göstermenin, insan haklarına saygı göstermekle de bir bağlantısı vardır. İnsan hakları, herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu hakların korunması, insan değerinin saygı görmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, insan değeri hiçbir şeyle ölçülemez bir değerdir. İş dünyasında, toplumda ve insanların günlük hayatlarında, insan değerine saygı göstermek ve korumak herkesin sorumluluğundadır. İşverenler, çalışanların insan değeri haklarına saygı duymalı ve çalışma koşullarını geliştirmelidir. Toplumda ise insan onuruna saygı gösterme alışkanlığı geliştirilmesi ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İnsan Değeri: Sınırsız Mı, Yoksa Kullandığınız Kadar mı?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir